Coaching
Coaching skaber mening, der definerer dit why
Siden 90´erne har professionel coaching udviklet sig til at være en helt naturlig ingrediens i opskriften på det moderne lederskab. Et stort behov for ledelseskompetencer, som kan motivere og engagere, skabe refleksion på trods af øget arbejdstempo og en helt ny generation af medarbejdere, som kraftigt efterspørger ”et why”, på arbejdspladsen har betydet, at det coachende mind-set er indlejret i mange lederes selvforståelse.