Natleverancer
Natleverancer er en fordel for miljøet og trafiksikkerheden
Det er et stort ønske for Dansk Erhverv, at landets kommuner giver permanent tilladelse til natleverancer af varer til de mange store varehuse i byerne. Til gengæld skal butikker og transportvirksomheder investere i markante støjforbedringer.