Skip to main content
Home » Supply Chain Management » Natleverancer er en fordel for miljøet og trafiksikkerheden
Natleverancer

Natleverancer er en fordel for miljøet og trafiksikkerheden

avatar

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for Transport og Infrastruktur

Det er et stort ønske for Dansk Erhverv, at landets kommuner giver permanent tilladelse til natleverancer af varer til de mange store varehuse i byerne. Til gengæld skal butikker og transportvirksomheder investere i markante støjforbedringer.

Det er en god idé, hvis landets kommuner giver permanent tilladelse til distribution af dagligvarer i ydertimerne til større eller mindre supermarkeder og varehuse – også i byzonerne. Langt de fleste steder kan det nemlig lade sig gøre, uden at borgerne vil opleve støj-eller lysgener. En klar melding fra Dansk Erhverv, som fremhæver tre klare fordele ved natleverancer. ”Den første handler om trafiksikkerhed,” konstaterer fagchef for Transport og Infrastruktur, Jesper Højte Stenbæk. ”Når folk skal på arbejde og børnene i skole, er det bedst, hvis der er så lidt trafik som muligt i bybilledet. Lastbiler skal pilles ud af den ligning, der hedder myldretrafik, for at mindske faren for alvorlige ulykker.

Derudover vil det have stor betydning for trængslen og oplevelsen af at sidde i timelange køer, hvis lastbilerne er ude af byen inden klokken seks-syv om morgenen. Jo mere trafikken bliver spredt ud, desto bedre glider den. Det gælder selvfølgelig også for personbiler. Endelig vil natleverancer erhvervsmæssigt have betydning for vores logistik. Hvis detailkæder og transportvirksomheder har mulighed for at køre i ydertimerne, kan de selv planlægge deres distribution mere hensigtsmæssigt.”

Støj – et selvstændigt miljøproblem

Også miljøet vil ifølge Jesper Højte Stenbæk blive tilgodeset, hvis den tunge varekørsel kan finde sted om natten. ”Der vil blive tale om langt mere miljørigtig kørsel, idet lastbilerne undgår at køre ‘stop-and- go’, når der ikke er andre bilister på vejene. Den luftforurenende partikeludledning reduceres markant. ”Dernæst vil natkørsel også forbedre chaufførernes arbejdsmiljø, påpeger Jesper Højte Stenbæk. Det er langt mere stressende at køre i myldretiden blandt de mange bløde trafikanter, end når vejene er næsten tomme for biler. Om natten er der færre ting at holde øje med for chaufførerne.

Som sidste punkt nævner Jesper Højte Stenbæk støjproblemet. ”Støj er et selvstændigt miljøproblem. Vi kan ikke undgå støj, men vi kan reducere den. Får vi lov til permanent at køre uden for trængselsperioderne, vil det være et stærkt incitament for branchen til at investere i støjdæmpende foranstaltninger og uddannelse af chaufførerne. Resultatet vil blive, at det samlede støjregnskab går i plus.”

Et blandet kludetæppe

I dag findes ingen lovgivning omkring natleverancer. Der opereres udelukkende med  retningslinjer og begrænsninger i byzoner. I de såkaldte miljøbutikker må de store varebiler tidligst levere varer klokken syv om morgenen. Mange kommuner er samarbejdsvillige, siger Jesper Højte Stenbæk, men det er lokalt meget forskelligt, hvordan de håndterer denne slags sager. “Der er tale om et blandet kludetæppe”. Men hvad kan butikker og transportører så gøre for at mindske støjen om natten, så folk ikke bliver vækket, når de store varebiler arriverer til byernes supermarkeder?

”Der er flere ting, som kan gøre leveringen mere støjsvag. Som eksempler kan jeg nævne: Mange varer bliver leveret i trådbure, som kører på nogle ret hårde hjul. De larmer, når de kører over brosten eller rammer ujævnheder i vejbelægning. Her kan man investere i en støjdæmpning af trådburet eller belægningen, det kører på. Et andet vigtigt område er uddannelse af chaufføren, så vedkommende lærer en støjdæmpende adfærd og f.eks. ikke hører radio, mens der leveres. Desuden kan transportvirksomhederne erstatte lastbilernes bakkealarm med en kameraløsning.

Alle disse tiltag koster penge. Så hvis det skal give mening for virksomhederne at investere i støjsvage forbedringer, skal de have en permanent tilladelse til natleverancer.”

Fyldte hylder

Også detailhandelen kan se store fordele for deres kunder og medarbejdere ved at få de mange varer leveret i løbet af natten. ”Butikkernes hylder kan være fyldt op, inden kunderne træder ind af døren. Vores butikker kan stå klar, allerede når de første travle morgenkunder kommer ind for at hente et par enkelte ting,” siger Senior Supply Chain Manager Marianne Wium-Ullerichs, Dansk Supermarked Group.

”Kunderne bliver også fri for at skulle sno sig imellem papkasser i gangene. De bliver mødt af en pæn og indbydende butik. Selvfølgelig er der visse varer, som ‘sælger’ mere end andre, og i de tilfælde vil det kræve yderligere opfyldning i løbet af dagen. Men generelt vil kunderne opleve butikker med fyldte hylder, og vores personale kan derfor først og fremmest koncentrere sig om at servicere og betjene kunderne.”

Next article