Skip to main content
Home » Inklusion og diversitet » Mangfoldighed på tværs af generationer
Sponsored

Den globale, familieejede medicinalvirksomhed Boehringer Ingelheim har også i Danmark fokus på inklusion og mangfoldighed. Virksomheden har plads til forskelligheder og medarbejdere fra alle fem generationer.

Nick Øgendahl

HR manager i Boehringer Ingelheim Danmark

“For at højne mangfoldigheden tages der hensyn til forskelle. Vi arbejder med inkluderende ledelse, som giver accept og skaber følelsen af at høre til,” fortæller Nick Øgendahl, HR Manager i Boehringer Ingelheim Danmark. Inklusion oplever han personligt som LGBTQ+ person på jobbet.

Respektfuldt arbejdsmiljø

Den målrettede indsats bærer frugt. Virksomhedens seneste medarbejderundersøgelse viser, at 97% af medarbejderne er helt eller delvist enige i, at de bliver behandlet med respekt uanset deres stillingsniveau.

I det daglige arbejder HR-afdelingen med at integrere de forskelligheder, som medarbejderne hver især besidder. Det sker ved at fremme en kultur med åbenhed og dialog.

“Hos Boehringer Ingelheim har vi et fladt hierarki, og medarbejderne ved, at de uden betænkeligheder kan gå til øverste ledelse eller chefen med feedback, udfordringer eller bekymringer,” fortæller han.

Boehringer Ingelheim Danmark er del af Boehringer Ingelheim International GmbH, som planlægger i generationer. Den favner mange kulturer og grupper i samfundet – på globalt plan er der over 52.000 medarbejdere. Sidste år investerede virksomheden over 30 mia. kroner i forskning og udvikling for mere sundhed til mennesker og dyr.

Vigtig læring i åbenhed

Ifølge Nick Øgendahl handler det om at inkludere folk på tværs i arbejdsprocesser og opfordre til at turde tale om fejl og sætte spørgsmålstegn ved kvalitet – alt sammen for at understøtte en positiv udvikling.

“Vi opsøger medarbejdernes input, deler læring og udvikler os sammen. Vi dyrker denne læringskultur. Folk skal kunne udtrykke deres holdninger og meninger. Nysgerrighed er nøglen til et godt samarbejde, siger han og fortsætter:

“Det er vigtigt at være nysgerrig på hinanden for at få en bedre gensidig forståelse og opnå bedre samarbejde. Det er med til at gøre det til et fantastisk sted at arbejde – på tværs af generationer.”

Bygger bro mellem generationer

Boehringer Ingelheim Danmark flytter snart fra sine nuværende lokaler på Ydre Østerbro. I den forbindelse er medarbejderne blevet involveret i alle processer omkring flytningen til det nye kontor nær Islands Brygge.

12 medarbejdere på tværs af faggrupper, køn og generationer er blevet involveret. Det er sket for at skabe rammerne for en spændende, inkluderende arbejdsplads, der favner alle generationer, fortæller han:

“Alt fra valg af designerlamper til placering af mødelokaler har medarbejderne haft medindflydelse på. Vi tager højde for, at forskellige generationer har forskellige behov og måder at bruge kontoret på.”

Fornem ledelsesopgave

For nylig tiltrådte en ny landechef, Steve Wright, som også prioriterer mangfoldighed og inklusion, men som HR Manager værner og udvikler Nick Øgendahl dagligt om kulturen.

“Jeg passer på den kultur vi har i samspil med den øvrige ledelse, også med skift i ledelsesposterne. Den kultur, vi har, betyder, at folk kan lide at gå på arbejde og gør det med passion og glæde.”

Nick Øgendahls mantra er, at alle skal have et godt arbejdsliv:

“Jeg er gatekeeper på mange emner, men mangfoldighed og inklusion er noget, jeg føler stærkt for. Min titel kunne lige så godt være Head of Culture & People. I bund og grund handler det om at fremme lige muligheder og rettigheder, uanset hvem man er.”

Boehringer Ingelheim er en global, forskningsdrevet medicinalvirksomhed, som arbejder på banebrydende behandlinger til at forbedre både menneskers og dyrs liv.

Læs mere på boehringer-ingelheim.dk

Af Katrine Williams

Next article