Home » Inklusion og diversitet » Ekspertene svarer: Derfor er det vigtigt at fokusere på inklusion og diversitet
Inklusion og diversitet

Ekspertene svarer: Derfor er det vigtigt at fokusere på inklusion og diversitet

Illustrasjon: Getty Images

Danish Maritime

Cecilie Lykkegaard

Vicedirektør, Danske Maritime

Hvorfor er det viktig med et fokus på inklusion og diversitet i jeres branche?

Inklusion og diversitet burde være vigtigt for alle brancher, og det er det bestemt også for den maritime industri. Men vi må nok erkende, at vores branche er noget mandsdomineret, og det er der flere gode grunde til at ændre på. For det første har jagten på talent aldrig har været større, og fokus på diversitet og inklusion er vigtigt for at tilrække og fastholde talent. For det andet er diversitet fremmende for innovation, kvalitet og effektivitet.

Hvordan kan arbeidet med mangfoldighed forbedres?

Det er vigtigt at identificere og tage stilling til eventuelle barrierer for diversitet og inklusion i branchen. Men det, at man i højere og højere grad arbejder strategisk med inklusion og diversitet – i virksomhederne og på brancheniveau, bidrager i sig selv til, at arbejdet med mangfoldighed hele tiden forbedres.

Hva er den største utfordringen for å lykkes med en mangfoldig arbeidsplass?

At ændre vaner og kulturer på arbejdspladser tager tid. Så resultaterne kan lade vente på sig på trods af gode intentioner og indsatser. Og det kan være en reel udfordring.

Danske Maritime repræsenterer som den maritime industris brancheorganisation sine medlemmer politisk.

Læs mere på danskemaritime.dk


Byggeriets Samfundsansvar

Christina Schultz

Sekretariatschef, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)

Hvorfor er det viktig med et fokus på inklusion og diversitet i jeres branche?

Byggebranchen har under 10% kvinder ansat, og blandt håndværkerne kun ca. 4%, og tallene har stort set ikke flyttet sig de sidste 30 år. Undersøgelser viser, at mangfoldige arbejdspladser performer bedre. De giver bedre trivsel og mere innovation, hvilket der er hårdt brug for i en branche, som både mangler arbejdskraft og skal gennem en bæredygtig omstilling.

Hva er den største utfordringen for å lykkes med en mangfoldig arbeidsplass?

Som ledelsesekspert Peter Drucker har udtalt: «Culture eats strategy for breakfast». Byggebranchen er en ret konservativ og mandsdomineret branche, som har skabt en særlig kultur og hierarki. Der er behov for at åbne op for denne og skabe en ny fortælling.

Se mere i vores rapport «Vejen til større kønsdiversitet i byggebranchen».

Hvordan kan arbeidet med mangfoldighed forbedres?

Det er afgørende, at ledelsen prioriterer mangfoldighedsarbejdet, og de kan starte med følgende:

  1. Opgør din medarbejdersammensætning og sæt mål for, hvordan du opnår en bedre balance.
  2. Lav en mangfoldighedspolitik i samarbejde med dine medarbejdere.
  3. Tjek dine rekrutteringsprocesser for bias.

Se vores 10 anbefalinger her.


Engineer the Future

Marie Langskov

Leder i Engineer the Future

Hvorfor er det vigtigt med et fokus på inklusion og diversitet i jeres branche?

Vi ved, at Danmark i 2030 kommer til at mangle 13.000 kandidater indenfor områderne ingeniør, IT og science. Manglen på kandidater er også en mangel på mangfoldighed. Der er alt for mange problemer og potentielle produkter, som vi ikke får øje på, hvis vi ikke har alles perspektiver med i udviklingen. Øget fokus på diversitet kan sikre nemmere rekruttering af medarbejdere og øge dansk vækst og innovation og dermed de danske eksportmuligheder.

Hvordan kan arbeidet med mangfoldighed forbedres for ingeniører?

Fokus på praksis er alfa og omega, hvis man skal skabe positive forandringer ift. mangfoldighed. Start med at afdække, hvad mangfoldighed er for jer – køn, etnicitet, personlighedstyper, eller noget tredje. Og afdæk så hvordan situationen ser du lige nu. Hvilke grupper er underrepræsenterede, og hvem dominerer? Få gerne en ekstern til at hjælpe med at få øje på bias i fx rekruttering, markedsføring og virksomhedskultur. Hvilke synspunkter er der typisk enighed om? Hvem tager taletiden til møderne, og hvad griner man af hos jer? Belønning og bevågenhed fra ledelsen kan med fordel bruges som drivere for udvkilingen – især hvis det er koblet til en villighed til at ændre praksis. Vær opmærksom på, at hvis det altid er de samme medarbejdere, der bruges som rollemodeller, så er der risiko for, at de kommer til at betale en for høj «minority tax» ved at blive taget væk fra deres arbejde og muligheder for avancering, hvis de også skal agere fuldtids-diversitets-rollemodeller

Hvad er den største udfordring ift at lykkes med en mangfoldig arbejdsplads?

At følge ord op med ændring af praksis og samtidig sørge for, at gruppen af underrepræsenterede kommer op over en magisk grænse på 30-40% og dermed får tilstrækkelig gennemslagskraft i organisationen.

Engineer the Future er Danmarks teknologiske alliance, som bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front og sørger for, at børn og unge får en teknologisk dannelse.

Læs mere på engineerthefuture.dk

Next article