Skip to main content
Home » Inklusion og diversitet » Åbenhed er fremtiden
Sponsored

GSK har høje ambitioner om at vedblive med at være en arbejdsplads, hvor mangfoldighed og inklusion er udbredt. Dette er ikke blot vigtigt for den enkelte medarbejder, men det er grundlaget for GSK’s fremtidige succes. Udvikling kommer via mangfoldighed og medarbejderes evne til at tænke forskelligartet og udfordre hinanden med respekt.  

David Rademakers, General Manager Denmark & Iceland i GSK, fortæller, at virksomheden hylder mangfoldighed. Den inkluderende tilgang er med til at berige og nuancere arbejdslivet. Hvis dette ikke var i fokus ville innovation have svære vilkår i GSK, hvor vækst sker via nytænkning. 

“Alle skal høres, idet alle har forskellige perspektiver på tingene, og det giver det bedste output. Derudover performer en medarbejder bedst, når der er plads til at være sig selv,” fortæller David Rademakers og fortsætter:  

“GSK skal være et sted, hvor alle trives optimalt. Det er vigtigt, at alle vores medarbejdere har en følelse af at høre til. Globalt set sigter GSK efter at blive anerkendt i globale LGBT+-indekser. Lokalt arbejder vi derfor tæt sammen med forskellige interesseorganisationer med fokus på minoriteter, og vores danske lederteam har en overrepræsentation af kvinder, hvilket også er med til at drive diversitet.”  

Plads til alle  

Inklusion gør sig også gældende i virksomhedens kliniske forsøg, hvor der stræbes efter at patienterne er repræsentative i forhold til alder, køn og etnicitet. 

“Vi sørger for både at være inkluderende på jobbet og i de kliniske forsøg, som skal afspejle mangfoldighed og inklusion. Det er en integreret del af alle GSK’s berøringsflader.” 

GSK har også en del studerende tilknyttet, og de bliver hurtigt en del af virksomhedens kultur.  

”De unge er spændende at arbejde sammen med, for de er engagerede, nysgerrige og handlekraftige,” beretter David Rademakers og uddyber: 

“Vi investerer i de yngre medarbejdere, som vi ansætter i ledelsesprogrammer, hvor de arbejder med specifikke arbejdsopgaver, samtidigt med at de bliver rokeret rundt i virksomheden for at opnå den bedste læring.” 

David Rademakers beretter, at alle medarbejdere bliver undervist i hvordan man genkender og griber ind over for diskriminerende adfærd. 

Derudover arbejdes der også med et udviklingsprogram for medarbejdere med forskellige etniciteter for at skabe mere ligestilling og mangfoldighed.  

Langsigtet arbejde 

Ifølge David Rademakers er GSK ansvarlig for at sikre, at respekt og inklusion er kernen i virksomhedskulturen. 

“For at holde øje med kulturen har vi mindre grupper, som vi kommunikerer med for at høre, hvordan de oplever tingene på jobbet, dels for at sørge for, at de vedbliver at føle sig inkluderet, og dels for at høre hvad vi kan gøre for at supportere dette,” fortæller David Rademakers og tilføjer:  

”Vi fokuserer på åbenhed og afholder løbende Let’s talk-møder. Eksempelvis fortalte en muslimsk medarbejder om, hvordan det var at holde ramadan, hvilket resulterede i, at vi udpegede et specifikt mødelokale til at være bederum.” 

På David Rademakers team kultiverer og stimulerer de en konstruktiv dialog med plads til at alle kan dele deres meninger og holdninger: 

”Alt i alt ønsker vi, at alle medarbejdere har mulighed for at udvikle sig og være sig selv.” 

GSK har omkring 80 medarbejdere i Danmark, og vores hovedkvarter er beliggende i hovedstadsregionen.

Vi ønsker, at alle vores medarbejdere har mulighed for at fokusere på deres helbred og velvære, at udvikle sig og at være

sig selv – også når de er på arbejde.

Læs mere på gsk.com

Af Katrine Williams

Next article