Skip to main content
Home » Inklusion og diversitet » Involvering og lige muligheder skaber engagement og arbejdsglæde
Sponsored

Ud fra sloganet ”mennesker før maskiner ” er maskinudlejningsvirksomheden GSV bygget på inklusion, diversitet og lige udviklingsmuligheder. Det giver medarbejdertilfredshed og en sund virksomhed i fortsat fremgang.

”Med min baggrund vidste jeg stort set ingenting om maskiner og mekanik. Men jeg blev taget godt imod, er blevet stolet på som menneske og har fået nye kompetencer bygget op,” siger Stine Ryslinge, udlejningskonsulent i Hillerød, som for halvandet år siden efter 22 år i rejsebranchen kom til GSV og ind i et team med fem mandlige mekanikere. 10 % af de i alt 530 medarbejdere i GSV er kvinder.

Stine Ryslinge

Udlejningskonsulent i Hillerød

Selv om der ikke var fuldt match mellem de beskrevne jobfunktioner og Stines kvalifikationer, valgte hun alligevel at søge den opslåede stilling, da hun også var nysgerrig på GSV’s slogan ”mennesker før maskiner”, der så skulle stå sin prøve.

”Jeg tænkte, at hvis de mente det alvorligt, så måtte de jo kunne se mennesket og potentialet i mig, og det kunne de,” konstaterer hun tilfreds.

Lige muligheder uanset køn

”Jeg har oplevet fuldstændig ens muligheder og behandling, uanset om du er mand eller kvinde,” siger Stine Ryslinge.

Den synsvinkel bakkes op af Lone Damsgaard, HR-direktør i GSV, og understøtter, at det også ledelsesmæssigt er en god idé med flere kvinder i en mandsdomineret branche.

Lone Damsgaard

HR-direktør i GSV

”Mange mænd fremhæver, at den lidt rå chauvinistiske tone bliver mindre. Særligt de yngre mænd gider den faktisk heller ikke, måske fordi de er mere vant til venskaber på tværs af køn,” siger hun.

Flere strenge at spille på

En del af tilfredsheden i teamet i Hillerød kommer muligvis af, at Stine bidrager med hjemmebag til kaffepauserne, men rent professionelt også af, at teamet nu har fået flere strenge at spille på.

”Vi tager os af hinanden og bruger hinandens forskelligheder, og der er kommet en bred forståelse for hinandens arbejde muligvis via mine ”dumme” spørgsmål omkring det mekaniske. Endvidere har jeg endda fået direkte anerkendelse fra herre-siden: Vi havde faktisk brug for sådan en som dig, men det var vi bare ikke klar over,” siger Stine Ryslinge.

HR direktør Lone Damsgaard supplerer med, at det er balancen i kombinationen af køn, der er væsentlig og skal sikre, at der bliver lyttet hele vejen rundt samtidig med, at der skal tages beslutninger her og nu.

”Forskellighederne viser sig at være en kæmpe styrke,” påpeger hun.

Og teamet i Hillerød har fået en yderligere fordel.

”Når man ringer ud til kunderne med evt. ændringer, kommer vi kvinder åbenbart lettere igennem med det. Den kvindelige tilgang gør det simpelthen nemmere at hidse folk ned. Så der har vi som team fået endnu en ekstra dimension,” siger Stine Ryslinge.

Involvering, respekt og ydmyghed som DNA

GSV dyrker mangfoldighed og inklusion på flere fronter end køn.

”Det er vores overbevisning, at forskelligheder skaber de bedste idéer og løsninger, så derfor har vi medarbejdere fra 18 til 69 år, vi ansætter gerne faste fleksjobbere, og hele otte ud af vores 32 mekanikere er lærlinge,” siger HR-direktør Lone Damsgaard.

Virksomhedens kerneværdier hænger på bannere i haller og kontorer i form af hele sætninger om adfærd og god opførsel – frem for blot enkelte slagord – der stammer fra et internt interviewarbejde i 2016, så det er medarbejdernes egne udtryk. Grundsloganet ”mennesker før maskiner” kommer også indefra og sammenfatter selve virksomhedens DNA: Ikke at dele folk op i kasser og kategorier, men have respekt for hinandens mange fagligheder og ydmyghed for alle funktioner.

”Vi er begavet med en administrerende direktør, som har været her i 26 år og først bliver 50 næste år. Han startede i værkstedshallerne i Odense, blev afdelingschef, tog en MBA-uddannelse, blev direktør og er nu med i vores internationale lederteam. Virksomhedens fundament er hele hans måde at tænke mennesker og kunder på med plads til udvikling og god service. Hans historie og indstilling er der meget værdi i,” siger Lone Damsgaard.

Virksomhedskulturen stikker dybt og giver et solidt afsæt i formuleringen af en egentlig ESG-strategi  – ”Environmental, Social og Governance” i relation til FN’s verdensmål – som virksomheden er på vej med. Kulturen medfører bl.a. en lærende tilgang til sikkerhed, mindre stress og nedslidning, og det bliver der også år efter år kvitteret for i GSV’s medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

GSV er Danmarks førende materieludlejer med materiel til alle byggeog anlægsopgaver.

Læs mere på gsv.dk

Af Jesper Henning Pedersen

Next article