Skip to main content
Home » Inklusion og diversitet » Køn skal ikke afgøre valg af uddannelse og karriere – det skal kompetencer og kvalifikationer.
Inklusion og diversitet

Køn skal ikke afgøre valg af uddannelse og karriere – det skal kompetencer og kvalifikationer.

Foto: Getty Images

Det danske arbejdsmarked er fortsat meget kønsopdelt. Kvinder arbejder i omsorgsfag og mænd arbejder i håndværksfag. Det skal vi gøre op med, hvis vi vil have alle talenter i spil og det begynder allerede ved uddannelsesvalg

Emma og Mikkel går i 9. klasse og skal til at vælge, hvilken ungdomsuddannelse de skal videre på. Begge vil gerne ind på en erhvervsuddannelse og spørger skolens uddannelsesvejleder til råds.

Emma bliver anbefalet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, mens Mikkel bliver anbefalet hovedforløbet ”Teknologi, byggeri og transport”.

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef i Dansk Erhverv

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

På baggrund af køn

Emma og Mikkels historier kommer fra en undersøgelse af køn og uddannelsesvalg, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lavede i 2019. Undersøgelsen viser, at unge ofte vejledes – og vælger uddannelser – på baggrund af køn. Både når det kommer til ungdomsuddannelser, men også når det kommer til videregående uddannelser.

Undersøgelsen viser, at unge alt for ofte har en meget snæver opfattelse af, hvad piger og drenge kan og skal i livet. Og det er værd at udfordre. Både for den enkelte, men også for dansk erhvervsliv. Køn skal ikke afgøre de unges valg af uddannelse og karriere. Det skal kompetencer og kvalifikationer.  

Diversitet er en styrke

For Dansk Erhverv er det vigtigt at pointere, at diversitet er en styrke og at det er i virksomhedernes og vores alle sammens interesse, at få de bedste kompetencer i spil, når stillinger skal besættes. Og det gælder diversitet og mangfoldighed i den bredeste forstand. Vi skal have et arbejdsmarked med plads alle uanset køn, etnicitet og seksualitet.

Det medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større mulighed for at finde de smarteste løsninge og bedste ideer.

De områder, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft, er for en stor dels vedkommende kendetegnet ved at være enten mande- eller kvindefag. Det gælder fx sygeplejerske- og pædagoguddannelserne samt en række erhvervsuddannelser og IT-uddannelser.

Går glip af talent

Vi har behov for et mindre kønsopdelt arbejdsmarked. Danmark går simpelthen glip af talent, innovation, iværksætteri og vækst, hvis vi ikke sikrer mere diversitet på arbejdsmarked og det begynder allerede med de unges valg af uddannelser.

Mange steder står det desværre stille. En sygeplejerske er fortsat en kvinde og en håndværker er fortsat en mand. Vi kan dog også se, at det er muligt at rykke på de forskelle, hvis uddannelsesinstitutionerne og brancherne er opmærksomme på udfordringerne. Fx kommer der flere og flere kvinder på it-uddannelserne. Det er sket gennem mange års målrettet arbejde med inklusion og diversitet.

Det er altså muligt at gøre en forskel. Vi ønsker et samfund, hvor der ens evner og interesser, der styrer ens uddannelses- og karrierevalg – og ikke ens køn eller seksualitet. En af de centrale barriere for lige muligheder og ligestilling er de ubevidste og stereotype forventninger, vi har til kvinder og mænd.

Et mindre kønsopdelt arbejdsmarked

Kigger vi på historien om Emma og Mikkel, så er der nemlig en vigtig detalje. Emma og Mikkels profilbeskrivelser var fuldstændigt ens – bortset fra deres navne. Alligevel endte uddannelsesvejlederne med at vejlede de to efter deres køn.

Derfor efterlyser Dansk Erhverv mere viden om hvordan uddannelsessystemet kan medvirke til et mindre kønsopdelt arbejdsmarked. Det er sund fornuft at fremme diversitet og mangfoldighed i virksomhederne. Det fremmer nemlig også ligestillingen generelt. Og det begynder med uddannelsesvalget.

Af Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef Dansk Erhverv og Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef Dansk Erhverv

Next article