Skip to main content
Home » Inklusion og diversitet » Diversitet er til gavn for alle
Sponsored

Når det kommer til mangfoldighed og ligestilling på jobbet halter Danmark efter lande, som vi normalt sammenligner os med. Det er en skam for den enkelte, som ikke kan få lov til at bruge sig selv optimalt– og dyrt for samfundet. Derfor er ligestilling og diversitet vigtige mærkesager for Djøf, som er en faglig organisation for akademikere og studerende

”Vi skal selvfølgeligfremme et arbejdsmarked, hvor fordomme om køn, alder og etnicitet ikke spænder ben for at kunne bruge sine kompetencer og udleve sine ambitioner på jobbet. Derfor er det essentielt, at virksomheder og ledere er opmærksomme på de bias, som fastholderstatus qvo,” forklarer Sara Vergo, formand for Djøf.

Benspænd for kvinder

Djøf er optaget af at fremme kvinders mulighed for at realisere en ledelseskarriere, fordi det går så trægt i Danmark. Og det på trods af at danske kvinder er blandt verdens bedst uddannede og har samme ambitioner som mænd. Men der er forskel på, om kvinder og mænd får mulighed for at udleve deres ambitioner.

”Udfordringen er, at kvinder ikke har de samme karrieremuligheder som mænd pga. stereotype og fastlåste forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan og skal. Det skaber barrierer for kvinder i en ledelseskontekst,” siger Sara Vergo og fastslår:

”Der skal gøres op med disse forestillinger, der i høj grad er i spil og har betydning for alle menneskers arbejdsliv.

Viden forandrer arbejdskultur

Ny forskning viser, at kvinder i langt højere grad påtager sig – og forventes at tage det ”usynlige” arbejde, der ikke er en del af jobbeskrivelsen. Opgaverne tager tid væk fra forfremmende opgaver. Og kvinder har ikke samme manøvrerum for at sige nej. Derfor er det ifølge Sara Vergo oplagt, at ledelsen undersøger arbejdspladskulturen.

”Ledelsen kan belyse, hvordan arbejdspladsen er organiseret, og hvordan opgaver bliver fordelt? Hvordan foregår kommunikationen og hvilke opgavetyper og adfærd belønnes?” siger Sara Vergo og påpeger:

”Så får man blik for de mere uformelle strukturer, vaner og eksklusionsmekanismer. Den viden er en forudsætning for at kunne forandre noget Det kræver tid og prioritering, samt at man har et konstant fokus på de strukturer der er i spil i det daglige arbejdsmiljø.”

Realiteten i Danmark

Blinde vinkler og fordomme er i høj grad også i spil, når det kommer til etnicitet og alder:

”Vi ser, at ansøgere med et mellemøstligt navn har sværere ved at komme til jobsamtaler,” fortæller Sara Vergo. ” Det er jo helt urimeligt!”

Hun påpeger, at  dels er mangel på arbejdskraft et italesat behov ,dels ses mange års erfaring på arbejdsmarkedet ikke nødvendigvis som et plus.

”Det er jo et paradoks, når vores analyser påpeger, at hver 6. djøf’er over 55 år har oplevet negativ forskelsbehandling på grund af alder.  Desuden er de erfarne medarbejdere (+50) overrepræsenteret i fyringsrunder i den offentlige sektor.”

Godt for bundlinjen

De fleste store danske virksomheder har ifølge formanden erkendt, at diversitet på ledelsesgangene er til gavn for forretningen, men udviklingen går for langsomt og nogle steder endda tilbage.

”Når virksomheder bliver stillet til regnskab fra omverdenen om mål for diversitet burde det understrege vigtigheden af at prioritere det højt. Det er veldokumenteret, at kønsbalance og mangfoldighed giver en bedre bundlinje,” siger Sara Vergo og tilføjer:

”Alt i alt skal arbejdspladser styrke diversiteten, når det kommer til køn, etnicitet og alder, så det afspejler, hvordan samfundet reelt set ser ud.”

Djøf er en faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere og studerende. Vi repræsenterer 107.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Læs mere på joef.dk

Af Katrine Williams

Next article