Skip to main content
Home » Women in Business » Når man er småbørnsmor og karrierekvinde i en mandsdomineret branche
Karrierekvinder

Når man er småbørnsmor og karrierekvinde i en mandsdomineret branche

Karrierekvinde brainstormer
Karrierekvinde brainstormer
avatar

Christine Gouchault

CEO, Nordic Data Intelligence

Christine står bag “Mors Business Netværk “. Hun har selv fire børn i alderen 5 til 13 år og startede sin første virksomhed som 25-årig i Paris.

Erhvervslivet og medierne efterspørger flere kvinder på topposter, til bestyrelser og i mandsdominerede brancher. Hvis der var en entydig løsning, havde vi nok allerede fundet den. Jeg vil her fortælle, hvordan jeg selv trives som mor og karrierekvinde. Hvilke udfordringer jeg har mødt, og hvordan jeg har skabt en hverdag, hvor familie og karriere går op i en højere enhed.

Hvordan lykkes man som karrierekvinde i en mandsdomineret branche?

Vær dig selv. Tro på, at det, du gør, er godt nok. Problemet opstår først, hvis du tror, du skal være en mand. Det er op ad bakke at forsøge at være noget eller nogen, man ikke er, og andre vil opleve dig som mindre autentisk.

Det pudsige er, at jo mere jeg har stået ved mig selv og for eksempel sagt, at jeg har fire børn som også er en prioritet, jo mere har omverden accepteret det. Jeg møder til min store overraskelse mange mænd i IT-branchen, som er meget interesserede i min bog “BusinessMor”. Og som er imponerede over min tilgang til familie og arbejde. De har jo også koner, kærester, døtre eller søstre og er generelt ret forstående.

Jeg har personligt aldrig oplevet, at det var en ulempe at være en kvinde. Tværtimod virker mændene i en mandsdomineret branche mere interesseret – uden det er seksuelt eller skal misforstås. Sikkert fordi det er forfriskende med en kvinde blandt så mange mænd.

Karrierekvinde: Byg dit eget netværk

Ingen bliver en succes alene. Et netværk generelt er godt, fordi du kan få sparring og hjælp til forskellige udfordringer og få moralsk støtte, når det er svært, samt at dele dine succeser.

Den forskel, et kvindenetværk kan gøre, er, at man – måske – har flere at spejle sig i. Og at vi som kvinder på nogle punkter bedre forstår hinanden og kan støtte hinanden på en anden måde, end når der også er mænd tilstede.

Jeg havde en periode, hvor det var vigtigt, at jeg kunne tale med andre selvstændige mødre, der forstod dilemmaet, når man skal balancere en hverdag med egen virksomhed og børn. Derfor startede jeg “Mors Business Netværk”. For at skabe et frirum, hvor jeg hverken skulle føle mig som en dårlig mor, fordi jeg er passioneret iværksætter eller føle mig som en dårlig karrierekvinde, fordi jeg også vil være sammen med mine børn. Den store tilslutning til netværket har vist mig, at jeg ikke var alene med det behov. Men jeg har altid sparret med både mænd og kvinder. Og jeg vil til enhver tid anbefale, at man er del af blandede netværk, da diversitet er en styrke.

Hvordan balancerer man karriere og familieliv?

Man kan sagtens få de to ting til at hænge sammen. Der er ingen grund til at skulle fravælge den ene del. Der behøver ikke hele tiden være en 50/50 deling. Set i det store perspektiv gør det ikke noget, at der er perioder, hvor man er på eks. barsel og ikke arbejder. Eller at der er perioder, hvor man arbejder 60 timer om ugen, så længe man laver noget, der giver mening for en.

Det handler også om at prioritere og vælge irrelevante aktiviteter fra. Det kan være at lave hjemmebag til sammenkomster i skolen eller at se TV. Og så fokuser på det, du laver lige nu. Arbejd når du arbejder, og vær sammen med familien, når du er hjemme. Så du ikke er fysisk tilstede men mentalt fraværende.

Next article