Skip to main content
Home » International Handel » Eksportforeningen: Danske virksomheder skal blive endnu bedre til eksport
Eksportforeningen

Eksportforeningen: Danske virksomheder skal blive endnu bedre til eksport

Ulrik Dahl, CEO for Eksportforeningen
Ulrik Dahl, CEO for Eksportforeningen
Ulrik Dahl, CEO for Eksportforeningen

Danske virksomheder eksporterer varer og services for, hvad der svarer til 55 procent af det danske BNP. Men det er ganske få, der står for dette salg til udlandet – ser man på vareeksporten, er det kun 5-6 procent af alle virksomheder i Danmark, som har eksportsalg. Derfor er der et enormt potentiale i at få flere til at gå i gang med eksport – til gavn for den danske velfærd. Når danske virksomheder eksporterer deres produkter og ydelser, får det hjulene til at dreje i Danmark. Vi får råd til at fastholde og udvikle den velfærdsmodel, som kendetegner vores samfund.

Én ud af 20 får succes

Der er mere end 200.000 virksomheder i Danmark, men det er kun 5-6 procent af dem, der har vareeksport. Kan vi få flere til at eksportere, vil det skabe arbejdspladser og mere velstand i Danmark. Men det er lettere sagt end gjort, for eksport er svært – vi ved, at kun en ud af 20 virksomheder rent faktisk lykkes på eksportmarkederne. Tal fra Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, BSS, viser, at det er de 10 procent største af eksportvirksomhederne, der alene står for 90 procent af den samlede vareeksport. Forskerne forventer, at det samme billede gør sig gældende inden for serviceeksport. Der er derfor et uforløst eksportpotentiale blandt en meget stor del af virksomhederne.

Måske vil dette også interessere dig: Sådan får du succes med international handel

Opskriften på succes

Politikerne har en stor opgave i at skabe de rette rammevilkår for eksportvirksomheder, men virksomhederne skal også lære af hinanden og lade sig inspirere af, hvordan andre har knækket koden til eksport. I et samarbejde med Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, BSS, har Eksportforeningen derfor udviklet Eksportens DNA®. DNA’et kortlægger, hvad de dygtigste eksportvirksomheder gør rigtigt og er resultatet af flere års forskning gennemført af Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms. Forskningen bygger blandt andet på data fra Danmarks Statistik vedrørende samtlige danske virksomheder.

Best practice

Forskningen viser, at virksomheder med international succes har styr på fem elementer: Omkostninger, mennesker, produktivitet, netværk og kvalitet. Kun cirka 1/3 af omkostningerne ved at levere til eksportmarkeder er produktionsomkostninger, mens den resterende del er eksportomkostninger. De dygtigste eksportører har formået at skære ned på de omkostninger ved for eksempel at gå målrettet efter udvalgte eksportmarkeder, så de får mere ud af deres investering. Derudover har de ansat ledere og medarbejdere med eksporterfaring, og de arbejder efter eksportstrategier. Deres produktivitet er markant højere end sammenlignelige virksomheder uden eksport, og de har for eksempel datterselskaber i udlandet, outsourcer, importerer og indgår i alliancer. Derudover indgår de i eksportnetværk og lærer fra eksempelvis B2B-kunder med international aktivitet. Endelig er de i stand til at differentiere deres produkter og ydelser, og de opnår en højere pris for dem.

Lær af de bedste

Med denne opskrift i hånden kan nye eksportører lære af de garvede. Virksomheder, der er i gang, kan lade sig inspirere til at blive bedre inden for de områder, som ifølge forskningen er afgørende for eksportevnen. Blandt vores mere end 570 medlemsvirksomheder oplever vi stor interesse for Eksportens DNA®. Virksomhederne videndeler omkring markeder, eksportstrategi, kunder og så videre. De får hul igennem på nye og eksisterende markeder, og de lander nye ordrer inden for en række sektorer. Så virksomhederne er klar til at blive endnu bedre – til gavn for deres forretning og for det danske samfund.

Next article