Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » Sundt arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder fastholder medarbejdere
Arbejdsmiljø

Sundt arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder fastholder medarbejdere

Sundt arbejdsmiljø
Sundt arbejdsmiljø
Foto: Sundt arbejdsmiljø
avatar

Jan Lorentzen

Chefkonsulent i Dansk Industri

En af de absolut største udfordringer er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Mange virksomheder oplever allerede vanskeligheder ved at besætte stillinger. En konkurrenceparameter er et sundt arbejdsmiljø.

Problemet forstærkes af den demografiske udvikling i retning af et aldrende samfund. Det faktum, at økonomien er i bedring i vores nabolande, betyder også, at eksempelvis mange polske medarbejdere vender retur til Polen for at arbejde. “Et godt arbejdsmiljø og gode udviklingsmuligheder er vigtige parametre både i forhold til rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.  Dette fordi disse faktorer bidrager til, at virksomheden har et godt omdømme som arbejdsplads, og fordi det for nuværende medarbejdere bidrager til loyalitet, engagement og trivsel,” siger arbejdsmiljøkonsulent i DI, Jan Lorentzen.

Tillid og dialog

Et sundt arbejdsmiljø er, ifølge Jan Lorentzen, kendetegnet ved en tillidsfuld og åben dialog mellem ledelse og medarbejdere, og mellem medarbejderne indbyrdes. Han påpeger samtidig, at åbenhed og tillid gør, at det er meget nemmere at optimere samarbejdet om kerneopgaverne, og hvordan man bedst integrerer det i produktivitet, kvalitet og trivsel. Dertil kommer, at tillid og åbenhed også udgør en vigtig forudsætning for at fastholde medarbejdere, der af den ene eller anden årsag får trivsels- eller helbredsproblemer. “Er der tillid til, at man oplever opbakning og støtte fra både ledelse og kolleger, hvis man eksempelvis oplever en personlig krise eller en langvarig stresstilstand, er det nemmere at tale om problemerne og finde ud af, hvordan man bedst støtter op om medarbejderen, så denne kan fastholdes på arbejdspladsen,” siger Jan Lorentzen.

Fokus på mangfoldighed

I relation til udviklingsmuligheder påpeger Jan Lorentzen vigtigheden af, at både se på hvordan man i det daglige optimerer videndeling og udvikling af kompetencer, samt har en løbende dialog om hvad det er for særlige kompetencer, der er vigtige at opbygge for at realisere virksomhedens strategi for medarbejdertrivsel. Ud over et godt og engagerende arbejdsmiljø samt gode udviklingsmuligheder påpeger han også, at fokus på mangfoldighed kan øge sandsynligheden for, at virksomheden kan få og opretholde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. “Ved ikke at skelne mellem køn, alder, etnicitet, religiøsitet og seksualitet, når virksomheden skal rekruttere nye medarbejdere udvides antallet af potentielle kandidater til en stilling ofte betydeligt, ligesom der i forbindelse med udvikling af virksomheden kan være et stort potentiale forbundet med en mangfoldig medarbejderskare,” siger Jan Lorentzen.

Next article