Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » Styrk teamet – og styrk virksomheden
Effektiv Arbejdsplads

Styrk teamet – og styrk virksomheden

Foto: Unsplash
avatar

Troels Gottlieb

Seniorrådgiver i Center for Ledelse

Hemmeligheden bag en moderne virksomheds succes er ofte stærke teams. Og det er i højere grad end nogensinde grupper frem for enkeltpersoner, der er med til at gøre en forskel. Men hvordan sikrer man high performing teams? Det giver Troels Gottlieb, seniorrådgiver i Center for Ledelse, et bud på.

Stærke teams er vejen frem. Men hvad er et stærkt team? Ifølge Troels er det typisk en blanding af to typer adfærd – der skal både Getting Along og Getting Ahead til, som professor i organisationspsykologi Robert Hogan, som Troels har studeret i sin ph.d.’s, catchphrase lyder.

”Hvor ”Getting Along” skaber tryghed i gruppen ved at sikre, at alle støtter og hjælper hinanden, er Getting Ahead præget af forventninger til hinanden om at præstere et godt omdømme hos teamets interessenter og konkurrencedygtighed i forhold til andre virksomheder, forklarer Troels..

For meget vs for lidt

Mange af de udfordringer teams oplever, skal netop findes i balancen mellem Getting Along og Getting Ahead:

”For meget Getting Along betyder, at der ikke stilles høje nok krav internt i teamet, og så får man ikke de sejre i hus, der ultimativt definerer et stærkt team,” forklarer Troels og fortsætter:

”Modsat fører for meget Getting Ahead ofte til, at der spildes ressourcer på intern konkurrence og til et utrygt arbejdsmiljø, hvor informationer og bekymringer ikke deles frit, hvorved man egentlig slet ikke er et team. Og det gavner i længden hverken virksomheden, eller den enkelte medarbejders bestræbelser på at få et godt arbejdsliv.

Uden et klart formål – ingen resultater

Men hvordan sikrer man så et stærkt team? ”Først og fremmest skal formålet være klart. Hvad skal de præstere sammen, og hvordan ved de, at de er nået i mål? Uden dette kan gruppemedlemmerne ikke have en strategi og trække i samme retning. Først når dét er klart, kan den enkelte træffe et ansvarspådragende valg om, hvorvidt vedkommende kan og vil investere deres bedste i missionen, og først da kan gruppemedlemmerne meningsfuldt have klare forventninger og stille krav til hinanden, og netop blive et team”.

Stjernerne og vandbærerne

Men et stærkt team kommer ikke af sig selv. Det kræver, at alle kender deres plads og ved, hvem der er ansvarlige for hvad.

”I de stærkeste teams vil man opleve et meget løst og fladt hierarki. Nogle leder i nogle henseender, andre i andre. Men et team består i sidste ende af både stjerner og vandbærere, og begge grupper er afhængige af hinanden. I succesfulde teams er rollefordelingen klar, og de enkelte medlemmer er indforståede med og accepterer deres rolle i hierarkiet”.

Men hvor hierarkier er en grundlæggende præmis i menneskeligt gruppeliv, så må det ikke være stift og stejlt, for det medfører jalousi, misundelse og mere passivitet eller rivalisering, end godt er. Derfor påpeger Troels vigtigheden af gode relationer på kryds og på tværs.

”Rolleklarhed giver tryghed, men det er via gode relationer, at man opnår den mindst ligeså centrale tillid. Altså skal der også arbejdes på et følelsesmæssigt plan, og teambuilding kan ofte være med til at kickstarte de essentielle relationer.”

Next article