Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » ISO 9001 har udviklet sig til en Business Management Model
Sponsored
avatar

Thomas Merrild Jensen

Direktør, merrild-jensen og ekspert i ISO-certificering

avatar

Harald Karlsen

Energisynskonsulent, Harald Karlsen Rådgivning

Den nye opdatering af ISO 9001 er blevet mere dynamisk, fleksibel og tilrettet den enkelte virksomheds behov. Det gør arbejdet med certificeringen mere smidig. Nu kan man med god grund kalde ISO 9001 for en Business Management Model, hvor løbende forbedringer er det helt centrale.

”Tidligere var der større krav til, hvad man skulle gøre og hvordan. Der er nu metodefrihed og væsentligt reducerede krav. Det er i højere grad op til virksomheden selv at fastlægge, hvad der skal fokuseres på,” siger Thomas Merrild Jensen, direktør og ekspert i ISO-certificering.

Man anerkender nu, at virksomhedsledere selv er de vigtigste eksperter på deres eget felt. Den nye standard er opdateret i forhold til, hvad ledere i virksomheder selv ønsker, en certificering skal kunne og er dermed blevet mere virksomhedsnær og håndgribelig.

”Modellen kan ses som en række gode råd til, hvordan man kan drive sin forretning. De gamle standarder var meget mere noget med at gøre bestemte ting på bestemte tidspunkter. Fokus er nu på en til stadighed løbende forbedring af forretningen, og derfor er det også en Business Management Model,” siger Thomas Merrild Jensen.

Løbende forbedringer med PDCA-modellen

Da omdrejningspunktet er løbende forbedringer, er PDCA-modellen – også kendt som Demings Wheel – med i standarden. Modellen er oprindeligt udviklet til at planlægge og gennemføre forbedringer og optimere processer, og ’hjulet’ gennemløbes kontinuerligt:

  • Plan – planlægge hvordan man driver sin forretning
  • Do – udføre arbejdet og gennemføre målinger
  • Check – gjorde man som planlagt og med hvilke resultater
  • Act – tilpasse fremgangsmåden så den passer til fremtidige forventninger

”PDCA-modellen omfavner faktisk alle standardens kapitler,” konstaterer Thomas Merrild Jensen.

De løbende forbedringer gælder i forhold til alle virksomhedens interessenter – kunder, ansatte, leverandører osv. – hvorfor en kortlægning af interessenter også er en central del af standarden.

Virksomheder er ofte tættere på certificering end de selv tror

Trods rækken af processer, der skal kortlægges, er virksomhedsledere tit længere henimod en certificering, end de selv forestiller sig.

”Bare ved at få et faktureringssystem, webside, etablere en salgsproces osv., er man langt. Det ligner allerede et ledelsessystem, da man hurtigt har tegningen af grundstammen i sin forretning, og så er man ikke langt fra at være i overensstemmelse med standardens krav,” siger Thomas Merrild Jensen.

Risk Management spiller en central rolle

I den nye udgave lægges der også stor vægt på Risk Management.

”Men igen er man selv med til at vurdere, hvor detaljeret dokumentationen – der er meget brancheafhængig – skal være. Inspirationen kommer fra sikkerheds-, miljø- og finansverdenen, og er en anerkendelse af, at ulykke og uansvarlighed kan lukke en virksomhed forholdsvis hurtigt,” siger Thomas Merrild Jensen.

Tilgangen inkluderer også mindre dramatiske hændelser, som dog stadig er vigtige for en virksomheds konkurrenceevne.

”Risk Management er også tilbagemeldinger på, om virksomheden f.eks. ’performer’ i forhold til krav fra kunderne, og sørger for en fastholdelse af det, der fungerer,” siger Thomas Merrild Jensen.

For Risk Management-delen – som for hele den nye ISO 9001 – kan det gøres på forskellige niveauer og for de for virksomheden vigtigste processer.

”Det er op til virksomheden selv at finde frem til, hvad der skal med. De ressourcer, der lægges i det, skal altid stå mål med resultatet,” slutter Thomas Merrild Jensen.

Om merrild-jensen og Harald Karlsen Rådgivning

merrild-jensen og Harald Karlsen Rådgivning tilbyder kompetent rådgivning i opbygning af systemer inden for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 og ISO 50001. Vi rådgiver om og gennemfører aktiviteter som interne audits, leverandøraudits, energisyn, sikkerhedsrunderinger, kortlægning og optimering af processer. Vores kunder tæller små, mellemstore, store og internationale virksomheder.

Læs mere på:

https://www.merrild-jensen.dk/

http://www.haraldkarlsen.dk/


Next article