Home » Attraktiv arbejdsplads » Sådan rustes du til at skabe et godt arbejdsmiljø
Attraktiv arbejdsplads

Sådan rustes du til at skabe et godt arbejdsmiljø

At skabe et godt og sundt arbejdsmiljø kræver meget af lederne – og ofte kan det være svært at vide, hvor man skal begynde, og hvilke rammer, der skal skabes. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hjælper dig på vej.

I virksomheder med ti eller flere medarbejdere skal samarbejdet om at skabe et godt arbejdsmiljø foregå i en såkaldt arbejdsmiljøorganisation (AMO). Hvis du er medlem af en AMO, skal du påbegynde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter, du er blevet valgt ind. Kurset tager 22 timer og strækker sig over tre dage.

Formålet med uddannelsen er at sikre, at dem, der dagligt er ansvarlige for arbejdsmiljøet i virksomheden, erhverver sig en bred viden om arbejdsmiljø og får indsigt i de metoder, der gør dem i stand til at håndtere sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Både i den daglige ledelse og på strategisk plan.

Helhedsorienteret forståelse

Arbejdsmiljøuddannelsen er tilrettelagt sådan, at du opnår en holistisk forståelse af arbejdsmiljøet med udgangspunkt i din arbejdsplads gennem undervisning i bl.a.:

  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler.
  • Planlægning af og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
  • Metoder til at identificere arbejdsmiljøproblemer.
  • Hvordan du udarbejder en arbejdspladsvurdering (APV).
  • Indsigt i visioner og mål for den overordnede arbejdsmiljøindsats på din egen arbejdsplads.

Arbejdsmiljøuddannelsen ruster dig derved til lige dét, der er din opgave som medlem af en AMO – nemlig at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Vælg den rigtige udbyder

Det er vigtigt at vælge den rigtige udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen, så du bedst muligt får matchet de behov, I har på din arbejdsplads. Du skal vælge specialister indenfor feltet, så du er sikker på, at uddannelsen ruster dig godt nok til at håndtere arbejdsmiljøproblematikker relevante for dig og din arbejdsplads.

Kilde: Arbejdstilsynet

Next article