Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » Coaching skaber mening, der definerer dit why
Coaching

Coaching skaber mening, der definerer dit why

Foto: Pexel
avatar

Trine Dilèng

Ledelsesrådgiver & PCC certificeret Coach, Lederne

Siden 90´erne har professionel coaching udviklet sig til at være en helt naturlig ingrediens i opskriften på det moderne lederskab. Et stort behov for ledelseskompetencer, som kan motivere og engagere, skabe refleksion på trods af øget arbejdstempo og en helt ny generation af medarbejdere, som kraftigt efterspørger ”et why”, på arbejdspladsen har betydet, at det coachende mind-set er indlejret i mange lederes selvforståelse.

”Ledelse handler dybest set om evnen til at skabe resultater gennem andre, og her går præstationer og god arbejdstrivsel hånd i hånd. Det er nemlig afgørende for at skabe gode resultater –  især over for den yngre generation, der stiller langt højere krav til et meningsfyldt arbejdsliv,” siger Trine Dilèng, som er ledelsesrådgiver og PCC certificeret Coach hos Ledernes Hovedorganisation, Danmarks største interesseorganisation for ledere.

Hver femte leder

Der findes ikke helt konkrete tal for hvor mange ledere, der selv benytter sig af coaching, men en undersøgelse fra 2007 viser, at hver femte leder har haft en coach og primært brugt coaching til at udvikle sig personligt og ledelsesmæssigt. ”Vi kan gennem vores coachinguddannelse her hos Lederne se, at efterspørgslen er stigende, og for mit eget vedkommende måtte jeg for ti år siden til Canada for at finde den bedste coachinguddannelse og certificering. I dag er det muligt i Danmark at blive uddannet og certificeret efter de bedste standarder,” siger Trine Dilèng.

Nærværende samtaler

Ifølge Trine Dilèng ligger styrken ved coaching i det forebyggende arbejde f.eks. i forhold til at undgå stress. Coaching, eller det at lede på baggrund af et coachende mind-set gør, at leder og medarbejdere kender hindanden bedre. Dialog og nærværende samtaler med tid til refleksion og afklaring, er med til at skabe et trygt arbejdsmiljø og højere arbejdsglæde, som er forbyggende for stress, mener Trine Dilèng. ”Lederen er med til at skabe forandringer i et hastigt tempo og den coachende samtale kan benyttes til at stoppe op og blive klogere på, hvad der giver mening for den enkelte.” siger Trine Dilèng.

Kvalitetskriterier i coaching

Coachingindustrien har dog også været genstand for debat og blevet beskyldt for at mangle kvalitet. Men Trine Dilèng mener, at branchen er modnet, og at der findes en række kriterier for, hvordan en virksomhed eller en leder kan finde den bedste coach, som passer lige netop til det behov som er opstået. ”For det første skal man kigge efter certificeringer og uddannelse og for det andet på coachens erfaring som coach. Hvem coachen er vant til at coache eller inden for særlige brancher eller ledelsesniveauer, hvis dette er et behov. Og i sidste ende handler det også om kemi og personlighed,” siger Trine Dilèng. “En coachende samtale vil også give mulighed for at undersøge den enkeltes styrker og værdier og dermed mulighed for at finde svar på sit eget personlige ”Why”. Når der er et godt match mellem personlige værdier og organisationens værdier og formål, skabes det meningsfulde arbejde, som er betydningsfuldt for trivsel og arbejdsglæde,” siger Trine Dilèng.

Next article