Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » Forebyg langtidssygemeldinger med retningslinjer for ergonomi
Ergonomi

Forebyg langtidssygemeldinger med retningslinjer for ergonomi

Ondt i nakken av av av
Ondt i nakken av av av
Foto: Gettyimages

Hvordan mindsker man smerter i nakke og skuldre ved stillesiddende arbejde blandt medarbejderne? Få gode pointers om ergonomi på arbejdspladsen fra professor i forskningsprogrammet ‘Muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysisk arbejdsbelastning’.

Smerter i nakke- og skuldermuskler er meget udbredt blandt personer, der arbejder på kontor. ”Rigtigt mange har ondt. Vores opgørelser viser, at 1/3 af dem, der sidder på kontor, har betydelige smerter i nakke og skuldre. Vi har kigget på risikofaktorer for sygefravær, og smerter kan være et tidligt advarselssignal om øget risiko for langtidssygefravær. Så det er vigtigt at sørge for at arbejdsmiljøet er i orden,” siger Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter, hvor han er ansat som professor i forskningsprogrammet ‘Muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysisk arbejdsbelastning’.

Rådgivning og individuelle løsninger

På kontor er det bl.a. udstyr som stol, bord, skærm, tastatur og mus, der er afgørende for udviklingen af smerter, og her kan ergonomiske løsninger og udstyr hjælpe.”Det er vigtigt, at den enkelte på kontoret finder det udstyr, der passer bedst. Man kan sjældent trække samme standardpakke ned over alle. Der er generelle retningslinjer, man kan tage udgangspunkt i, men den enkelte skal have arbejdsforhold, der gør, at man f.eks. ikke oplever ubehagelige muskelspændinger i nakken eller musen ikke er skabt til ens hånd. Det skal indrettes, så det er så behageligt som muligt for den enkelte, så det er væsentligt med individuelt tilpassede løsninger,” siger Lars L. Andersen, og tilføjer, at man sjældent behøver investere i forskelligt udstyr til hver enkelt medarbejder – det er den individuelle indstilling af udstyret, det handler om. ”I nogle tilfælde kan der mangle viden om den rette indstilling, når man nu har fået det ’rigtige’ udstyr,” siger han. Så der kan der være brug for rådgivning, instruktion og uddannelse om hensigtsmæssig indstilling af udstyret, så det passer til den enkelte.

Variation i positioner og bevægelse

Selv om udstyret så er i orden og rigtigt indstillet, er det også vigtigt med variation i stillinger og bevægelse generelt. F.eks. skal man huske at bruge hæve-knappen på hæve/sænke-bordet. ”Variation er godt, og så kan man undgå stillinger, hvor man spænder unødigt i musklerne. Det skal være arbejdspositioner, hvor man oplever det er mest behageligt og slapper af i kroppen,” siger Lars L. Andersen. Helt at forlade sin plads på kontoret skal man også flette ind i arbejdsdagen. Det kan gøres f.eks. med møder, hvor man enten går eller står op. ”Man skal bryde det stillesiddende arbejde ved at få noget bevægelse ind. Så når der holdes møder kan det være godt med ’walk-and-talk’ eller stående møder,” påpeger Lars L. Andersen.

Next article