Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » Mellemlederes psykiske arbejdsmiljø mest udsat ved forandringsledelse
Arbejdsmiljø

Mellemlederes psykiske arbejdsmiljø mest udsat ved forandringsledelse

ledelse
ledelse
Foto: Umberto Shaw

Skrevet af Jesper Henning Pedersen

Alle i en virksomhed eller organisation påvirkes psykisk af change management, men mellemledere er mest udsat.

”Psykisk arbejdsmiljø præges lynhurtigt af større forandringer på arbejdspladsen. Der kan opstå rolleuklarhed og uvished om hvilke opgaver, der bør prioriteres samt usikkerhed om potentielle fyringer og fremtidigt jobindhold,” siger Johan Simonsen Abildgaard, Forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Forandring påvirker mellemledere og medarbejdere mest

Det er oftest en virksomhedsledelse, der beslutter de forandringer, som skal sættes i værk pga. udefra eller indefra opståede behov, krav eller udfordringer. ”Uden at der dog er tilstrækkelig forskning på området, regner man med, at den øverste ledelse også påvirkes af forandringer, men ikke i samme grad som medarbejdere og mellemledere,” siger Johan Simonsen Abildgaard.

Mellemlederne i klemme

Der er dog videnskabeligt belæg for at sige, at mellemledere sidder i en mere udsat og ofte belastende position end medarbejderne. ”Mellemledere er klemt mellem ledelse og medarbejdere og skal stå for den daglige forandringsledelse. Medarbejderne ses ofte som ‘ofre’, der bare må indrette sig, hvorfor mellemledere er dem med det største pres på sig under forandringer,” siger Johan Simonsen Abildgaard og fortsætter: ”Mellemledere har en central rolle i implementeringen som change agents. De skal sælge budskabet, anvise ‘hvordan gør vi’ og klæde medarbejderne på. Mellemlederne skal være den gennemgående støtte og udvise fairness og gøre tingene så rimeligt som muligt og sørge for højt kommunikationsniveau og transparente beslutninger – f.eks. kan det være lettere at acceptere nedskæringer, hvis man kender budgettet.”

Potentielt tab af de bedste medarbejdere

Hvis arbejdsmiljøet påvirkes i negativ retning, kan det yderligere medføre, at de mest kompetente medarbejdere når at smutte for at undgå bøvlet med forandringer. ”Ironisk nok sker der tit en brain drain, simpelthen fordi ‘de bedste’ kan finde et andet godt job i tide,” siger Johan Simonsen Abildgaard. Det er derfor særlig vigtigt at holde fokus på at gøre forandringsprocesser klare og gennemskuelige og styrke mellemledernes muligheder for at støtte medarbejderne gennem forandringen, så man begrænser både medarbejderflugt og mistrivsel.

Next article