Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » ISO 9001-certificering – fra skuffepolitik til arbejde der kan ses på bundlinjen
Effektiv Arbejdsplads

ISO 9001-certificering – fra skuffepolitik til arbejde der kan ses på bundlinjen

Foto: Getty
avatar

Peter Nørgreen

Lagerleder/kvalitetschef hos Gottfred Petersen

I en tid, hvor verden er under konstant forandring, konkurrencen skærpes, og kundernes loyalitet falder, drejer det sig i høj grad om at være agil. For Gottfred Petersen var en ISO 9001-certificering vejen frem.

”For mange er der en indgroet modstand mod ISO-certificeringer. De føler, at det blot er en måde at overvåge arbejdet på, men i virkeligheden er det bare sund fornuft!” siger Peter Nørgreen, lagerleder/kvalitetschef, hos Gottfred Petersen A/S. Han understreger: ”Med ISO 9001:2015 har man en unik mulighed for at sikre løbende forbedringer gennem en risikobaseret tilgang, der er med til at styrke forretningen.”

Ikke uden medarbejderne

Hos Gottfred Petersen har arbejdet med ISO 9001 blandt andet betydet en enorm involvering af medarbejderne:

”Det er vigtigt for mig, at alle ved, hvad ISO 9001 betyder. Derfor arbejdes der altid ud fra tre spørgsmål:

Hvad kan gå galt?

Hvad gør jeg, når det går galt?

Virker det, jeg gør?

Det bidrager til menneskelig refleksion, som ofte fører til forbedringer. Man skal huske, at ISO 9001 ikke blot skal skabe værdi for virksomheden, men for ALLE interessenterne med kunderne i centrum,” siger Peter Nørgreen.

Det har resulteret i udviklingen af begrebet ”Løbende forbedringer”. Der er udnævnt en ambassadør fra hver afdeling, som man kan gå til med diverse forslag og problematikker. Hvor de gode idéer før ofte endte i skuffen, kommer de nu frem i lyset og dermed sikres forbedringsprocessen kontinuerligt. ”Vi er blevet meget mere fokuseret på det tværfaglige samarbejde i snitfladerne, hvor det helt store forbedringspotentiale ofte er,” siger Peter Nørgreen.

Mod den rigtige retning

Men hvad har det betydet for en virksomhed som Gottfred Petersen A/S?

”Vi er blevet stærkere i det omfang, at vi hurtigere kan følge trends og påvirkninger. Den risikobaserede tilgang betyder ganske enkelt, at vi kan reagere hurtigere på kundernes adfærd og tilpasse os, ligesom vi også hurtigere er i stand til at rette op på eventuelle fejl. Vi har aldrig haft så få fejl som nu,”, udtaler Peter Nørgreen.

”Det er svært for os at sige, hvad det har givet direkte på bundlinjen i valuta. Det er dog vores klare vurdering, at det er yderst rentabelt med den øgede viden om virksomheden, de værdiskabende processer, samt den proaktive medarbejderstab med fælles fokus på forretningsgrundlaget. Alt i alt er det med til at flytte virksomheden i den helt rigtige retning og sikre et fælles fokus for alle vores interessenter. Og det er vejen frem imod kontinuerlig succes i en foranderlig verden,” afslutter Peter Nørgreen.

Next article