Home » Attraktiv arbejdsplads » Hvad er opskriften på en attraktiv arbejdsplads?
Attraktiv arbejdsplads

Hvad er opskriften på en attraktiv arbejdsplads?

Tina Buch Olsson
Tina Buch Olsson

Fundamentet for en virksomheds succes er en stærk strategisk position i markedet, et gennemgående kundefokus, og at økonomien hænger sammen. Her er medarbejderne helt afgørende brikker for at få puslespillet til at gå op. For at virksomheden kan nå de ønskede resultater, skal nuværende – og potentielle nye – medarbejdere derfor opleve arbejdspladsen som attraktiv. Kun på den måde kan virksomheden tiltrække de rette kompetencer og sikre, at medarbejderne trives og performer.

Skrevet af Tina Buch Olsson, Chefkonsulent, Dansk Erhverv

Der er ingen enkel opskrift på at skabe en attraktiv arbejdsplads. Der er mange ingredienser, og de kan blandes meget forskelligt. Derudover er det forskelligt for os hver især, hvad vi opfatter som attraktivt. De strategiske målsætninger bør derfor altid være udgangspunktet for indsatserne, og det gælder om at finde matchet mellem at opnå de ønskede resultatkrav og samtidig skabe motivation og arbejdsglæde.

Motivation er drivkraft

Motivation er en væsentlig drivkraft for vores tanker og adfærd og er derfor afgørende for, hvordan vi performer og for, hvor attraktiv vi opfatter virksomheden. Vi motiveres forskelligt, så dialogen mellem medarbejder og leder er her en afgørende ingrediens. Personalegoder, fysiske rammer og andre tiltag kan være væsentlige motivationsfaktorer, men det kan også være afgørende for medarbejderen at have indflydelse, kunne fordybe sig, have varierende opgaver og mange andre forhold.

At kende retning, visioner og mål betyder noget for vores oplevelse af den virksomhed, vi er en del af. At jobbet giver mening, og at vi udvikler os i overensstemmelse med de fastlagte mål. At vi ved, hvornår vi er en succes – og hvornår vi er udenfor spillebanen. Det stiller krav til ledelsen om at definere spillebanen, at kommunikere tydelige mål samt at være både anerkendende og korrigerende i forhold til kursen.

Gode relationer

Et godt samarbejde og gode relationer, både mellem leder og medarbejder samt kollegaer imellem skaber synergi, innovation og styrker performance. I gode relationer bliver vi bedre sammen og løfter i flok. I gode relationer kan vi have en ærlig og konstruktiv tilgang til at løse eventuelle problemer på vores vej.

I rekrutteringen af nye medarbejdere skal virksomheden vise sig attraktiv og brande virksomheden, men samtidig tegne et sandt billede, der så vidt muligt forhindrer fejlansættelser. I defineringen af den ønskede kompetenceprofil skal virksomheden tænke langsigtet og være skarp på, hvad virksomheden har brug for af kompetencer, såvel personlige som faglige. Virksomheden skal fremstå attraktiv i jagten på de rette profiler, men også sikre det rigtige match i forhold til jobbet og kulturen.

Alle spiller en rolle

Rammerne for at skabe den attraktive arbejdsplads udstikkes af ledelsen med udgangspunkt i de ønskede forretningsmæssige mål. Men uanset om vi som leder eller medarbejder sidder til jobsamtalen eller allerede er ansat i virksomheden, spiller vi hver især også en rolle i at skabe trivsel og i at opnå de ønskede resultater ved at arbejde for tillid, samarbejde og gejst. Organisationer udgøres af mennesker, som hver eneste dag påvirker hinanden med hver deres agendaer og drivkraft. Derfor er også vilje og lyst – hos lederen såvel som hos medarbejderen – afgørende ingredienser i opskriften på den attraktive arbejdsplads.

Next article