Home » Attraktiv arbejdsplads » Fundamentet for en attraktiv arbejdsplads
Effektiv Arbejdsplads

Fundamentet for en attraktiv arbejdsplads

Tina Buch Olsson, Chefkonsulent, Dansk Erhverv
Tina Buch Olsson, Chefkonsulent, Dansk Erhverv
Tina Buch Olsson, Chefkonsulent, Dansk Erhverv

Fundamentet for en attraktiv arbejdsplads udgøres af mange forskellige byggesten. Der er forskel fra virksomhed til virksomhed, hvad der gør netop den attraktiv. Fælles for attraktive arbejdspladser er dog, at de kan tiltrække og fastholde både de rigtige kunder og de rigtige medarbejdere. At de skaber trivsel som drivkraften til at skabe de ønskede resultater. At kulturen ses som en afgørende motor for arbejdet, og at det er ledere, medarbejdere og kunder, der oplever arbejdspladsen som attraktiv.

Alting starter med kunden. Også beslutningen om, hvilken arbejdsplads vi gerne vil være for medarbejderne. Alle vores indsatser skal tage afsæt i den ønskede strategiske position. Uanset hvor mange eller hvor lange strategiprocesser, vi vælger at igangsætte og implementere, så må vi aldrig glemme at have kunden i fokus. Tiltagene skal også styrke konkurrenceevnen, og alle skal med ombord.

Set gennem kundebriller udgør den strategiske ramme husets konstruktion. Det er den konstruktion, der skal bære os igennem og holde sammen på huset. Men konstruktioner er ingenting alene.

Medarbejderne er nøglen til succes

For organisationer består af mennesker, af medarbejderne, som er vores nøgle til vores succes. Det er medarbejdernes kompetencer og adfærd, der driver os fremad. Det er hver eneste lille opgaveløsning og beslutning, der hver dag gør en forskel.

Det er, når vi frisætter talenter, og når vi gennem motivation får skabt ekstraordinære resultater. Det er, når vi ikke rekrutterer dem, vi bedst kan lide. Men når vi rekrutterer netop de medarbejdere, der kan bidrage til en stærk kultur og til de ønskede målsætninger. Og når vi fastholder dem, fordi vi ser ledernes vigtigste rolle, som værende den, der både kan sætte retning og vigtigst af alt, kan få det bedste frem i medarbejderne.

Kultur er nerven i det hele

Med hjerne og hjerte skal vi skabe de bedste betingelser for trivsel og performance. Nerven i det hele er vores kultur. Den kultur vi fremmer, som kan gøre os attraktive over for kunder og give vores medarbejdere de bedste betingelser. At vi sætter lighedstegn mellem adfærd og kultur. At vi konkretiserer, hvilken adfærd, vil vi se hos vores medarbejdere.

Når spillebanen er tegnet klart op: Hvad vi vil anerkende og belønne, og hvornår vil vi være helt skarpe og beslutsomme, når en medarbejder spiller udenfor banen.

Vi skal gøre os umage

Strategi, kultur og mennesker – Så er vi godt på vej mod skabelsen af den attraktive arbejdsplads. Men vi må aldrig glemme, at vi alle skal gøre os umage. Hvis ikke vi gør det, kan det hele være lige meget. Vi skal erkende, at hverken kundetilfredshed eller medarbejdertilfredshed kommer af sig selv. At sublime kompetencer ikke er nok – hvis de ikke bliver udfoldet. At resultater og trivsel ikke automatisk springer ud af nedskrevne handlingsplaner. Det sker kun, hvis vi gør os umage.

Når både ledere og medarbejdere gør sig umage med at bidrage til et konstruktivt, respektfuldt samarbejde. Når vi gør os umage med at have kunden i fokus. Når vi som ledere gør os umage med at være interesserede – fremfor interessante. Når vi har både lysten og viljen til sammen at skabe attraktive arbejdspladser.

Next article