Home » Attraktiv arbejdsplads » Åbne rum og fleksibilitet karakteriserer fremtidens kontorer
Activity Based Workplace

Åbne rum og fleksibilitet karakteriserer fremtidens kontorer

På fremtidens kontorer skal vi vænne os til at arbejde i forskellige zoner og fællesskaber, alt efter hvilken opgave vi er i gang med.

Vi kender den traditionelle vidensvirksomhed. En ejendom med en passende beliggenhed, en smuk reception med tv og aviser, hvor du bydes velkommen og der bliver ringet efter den person, som du skal møde. De fleste kender også traveturen op ad trappen og hen ad gangen, med kopimaskiner, bogreoler og brugte kaffekopper, til et mødelokale, som danner rammen for mødet. I fremtiden skal vi revidere vores billede. Der vil stadig være en reception, men de lange gange bliver afløst af åbne rum, hvor der er sofaer i stedet for arbejdsborde, hvor visse områder har cafelignende karakter, og hvor medarbejderen ikke længere har en fast arbejdsplads til rådighed.

Konstruktivt placerede arbejdsstationer

Medarbejdere i vidensvirksomheder vil i højere grad være placeret der, hvor det giver mening i forhold til den opgave, som de løser i en given periode. Modellen hedder ABW – Activity Based Workplace – eller på dansk aktivitetsbaseret arbejdsplads, og er en af flere modeller, der vinder indpas i virksomhederne.Og med god grund. Når vi vil have mest muligt ud af medarbejderne, kommer den traditionelle kontorindretning under pres. Der er behov for samarbejde, videndeling og innovation. Og når den professionelle Facilities Manager overvejer, hvordan det behov bedst understøttes, vil han forslå nye måder at indrette kontorerne på.

Fleksibilitet og fællesskab

‘ABW udspringer i behovene hos de personer, som skal løse opgaverne. Fremtidens arbejdsplads rummer en høj grad af fleksibilitet, hvor man kan vælge at arbejde i det miljø, som understøtter netop den opgave, man er i gang med at løse. Der er indrettet forskellige aktivitetszoner. Workshops, stillezoner, lounges, cafeer og så videre. Alle muligheder stilles til rådighed, og ingen har længere en privat plads. Fleksibilitet og fællesskab er i højsædet og privatismen er afskaffet. Til gengæld er medarbejderens mobilitet øget, og han flytter plads i løbet af en arbejdsdag, alt efter hvor det er hensigtsmæssig at arbejde.

Struktur og kommunikation

Den høje fleksibilitet rummer den udfordring, at det kan være vanskeligt at finde en given kollega. Det problem løses med IT-systemer der via en app fortæller, hvor kollegaen er. Man skal forvente, at overgangen fra traditionelle kontorer til ABW kræver betydelig omstilling hos medarbejderen. Der er således behov for at planlægge ledelsesopgaven. Det er ikke alle, der finder sig til rette i de nye omgivelser fra dag et, og man skal regne med en implementeringstid både før og efter, de nye faciliteter tages i brug.

Next article