Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » En investering i god kaffe er en investering i medarbejdertrivsel
Kaffe

En investering i god kaffe er en investering i medarbejdertrivsel

Kenneth Villum Andersen, Servicechef ved MOE Rådgivende Ingeniører
Kenneth Villum Andersen, Servicechef ved MOE Rådgivende Ingeniører
Kenneth Villum Andersen, Servicechef ved MOE Rådgivende Ingeniører

Fylder man som virksomhed ’det sorte guld’ kaffe i god kvalitet på medarbejderne, så kommer der næsten også guld ud i den anden ende – i form af medarbejdertilfredshed og -trivsel samt øget produktivitet.

Man skal aldrig undervurdere betydningen af ’a damn fine cup of coffee’ i arbejdsmæssig sammenhæng. Det gælder såvel for Special Agent Dale Cooper i Twin Peaks som for medarbejdere på danske arbejdspladser, f.eks. hos den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE.

”Bedre kaffe har hos os givet medarbejdertilfredshed og -trivsel, og det har også afledt, at vi bedre kan fastholde vores medarbejdere. Det er kommet bag på mig, hvor meget det betyder mht. medarbejderfastholdelse. Det har større betydning i trivselsøjemed, end man umiddelbart tænker,” siger Kenneth Villum Andersen, der er Servicechef hos MOE.

Medarbejderfastholdelse er et vigtigt mål

Virksomheden ønsker ikke at give slip på de gode medarbejdere, når de først er kommet ind.

”Vi vil gerne fastholde dem med de midler, der nu er til rådighed. Ud over en god lønpakke, udfordrende opgaver og rare kolleger, så handler det om de små ting – goder og forplejning, at gøre dem glade og få dem til at have det godt i dagligdagen. Der betyder kaffe faktisk en stor del, har vi oplevet,” siger Kenneth Villum Andersen.

Topmålet for, hvor særlig en betydning kaffe har, har han oplevet med eks-kolleger, der vender tilbage til virksomheden og siger: ’Det kan godt være, græsset var grønnere det nye sted, men kaffen er bedre hos jer’.

”Det viser, hvor meget det betyder, ellers ville de jo ikke være så opmærksomme på det. Så god kaffe kan virkelig godt svare sig, når det handler om, hvordan folk trives,” konstaterer Kenneth Villum Andersen.

Kaffen giver produktive teams og gode kundemøder

Også hos MOE’s kunder og samarbejdsparter har den gode stemning omkring kaffen spredt sig.

”Pga. vores kantine og vores kaffe er det efterhånden blevet sådan, at i rigtig mange tilfælde holdes møderne her hos os frem for ude i byen, grundet den gode kaffe og frokosten i kantinen. Man kan godt på de bløde værdier udmærke sig, for det betyder meget mere nu end tidligere,” siger Kenneth Villum Andersen.

Virksomhedens solide satsning på de bløde parametre giver medarbejderne et godt afsæt og en positiv stemning fra starten til at skabe gode møder og resultater. Det gælder også for intern mødeaktivitet.

”På de store projekter og konkurrencer, hvor der lægges mange timer og nogle gange arbejdes til sent, er kaffen ’alfa og omega’,” påpeger Kenneth Villum Andersen.

En investering, der betaler sig

For MOE har den bedre kaffe været en investering, men når hele kalkulen gøres op, så ligger den ikke over den gennemsnitlige markedspris.

”Vi oplevede svingende kvalitet men nogenlunde samme priser hos de forskellige leverandører. Vi valgte en løsning med frisk mælk, så det svarer til, hvad man kan få serveret på en god café, og i udvælgelsen havde vi tre grundlæggende kriterier: Bredt udvalg af kaffe så man kan ramme forskellige smagsløg, maskinernes kvalitet og en velfungerende service,” siger Kenneth Villum Andersen.

Next article