Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » Effektiv forandringskommunikation skaber succesfuld forandring
Forandring på arbejdspladsen

Effektiv forandringskommunikation skaber succesfuld forandring

forandringskommunikation
forandringskommunikation
Foto: Rawpixel

Skal forandringen blive den succes, du håber, kræver det en gennemtænkt taktik i forhold til kommunikationen. Du bør lave detaljeret plan over dine kommunikationsindsatser og skal især overveje tre ting:

Skrevet af Redaktionen

1. Er medarbejderne omstillingsparate?

Ledere begår ofte den fejl, at de kommer tromlende med en ny strategi eller en række forandringer, for så at opdage, at medarbejderne sidder med korslagte arme og ikke er klar til at forandre sig. Du skal derfor gøre medarbejderne omstillingsparate, inden du lancerer forandringen. Du skal med velovervejet kommunikation nå derhen, hvor medarbejderne efterspørger forandringen.

2. Er dine budskaber målrettede?

Hvis medarbejderne skal tage forandringen til sig og begynde at arbejde på en ny måde, så kræver det, at du målretter dine budskaber. Det budskab, der overbeviser direktionen om at forandringen er god, er sjældent det samme budskab der overbeviser medarbejderne. Du skal se forandringen med medarbejdernes øjne og kommunikere et budskab, der matcher deres verdensbillede. Det betyder også, at du skal være opmærksom på, at forandringer påvirker medarbejderne følelsesmæssigt.

3. Er du en troværdig forandringsagent?

En succesfuld forandringsproces afhænger i høj grad af ledelsens troværdighed. Har medarbejderne tillid til, at du kan guide dem trygt igennem forandringen? Husker du at vise, at du står på mål for forandringen, og at medarbejdernes indsats er altafgørende for forandringens succes? Troværdighed handler om at være synlig, at tage ansvar og at anerkende.

Next article