Home » Attraktiv arbejdsplads » Det virtuelle samarbejde – frihed eller ensomhed?
Attraktiv arbejdsplads

Det virtuelle samarbejde – frihed eller ensomhed?

Der er i de senere år sket en revolution på de danske arbejdspladser. Ledelse med øjenkontakt erstattes i stigende grad af distanceledelse – det at have en eller flere medarbejdere/ledere, der fysisk er placeret et andet sted i landet eller i et andet land.

Langt de fleste ledere oplever, at der er store udfordringer forbundet med distanceledelse. Der stilles især krav til lederne om at skabe en teamkultur på tværs af lokaliteter, at have tillid til at medarbejderne løser opgaver og at skabe tillid til én selv som leder samt at definere klare mål, arbejdsopgaver og -områder. Krav, der kan være svære at imødekomme virtuelt.

Ligeledes påvirker den fysiske adskillelse også den enkelte medarbejder, og socialt skaber fysiske afstande også let distancer i teammedlemmers opfattelse af fællesskab. Det, der kan være frie rammer til udfoldelse og selvstændighed, kan let vise sin bagside i form af oplevelsen af eksklusion og ensomhed for den virtuelle medarbejder.

Ledernes værktøjskasse

Det er helt central for ledere at skabe de rigtige rammer for de virtuelle medarbejdere, så de kan imødekomme miskommunikation, usikkerhed og isolation. Helt konkret skal du som leder:

Vurdere, hvilket arbejde og hvilke medarbejdere, der egner sig til virtuelt arbejde.
Fastlægge konkrete regler og rammer for kvalitetsstandarder, deadlines, rapportering og evaluering. Være en rollemodel for, hvordan kommunikation i det virtuelle team skal foregå.
Optimere din ledelsesstil som konsekvens af, at virtuelle medarbejdere ofte ønsker autonomi, men samtidig både kan og vil blive inddraget i ledelsesprocesserne.

Next article