Home » Attraktiv arbejdsplads » Den sunde arbejdsplads er et fælles ansvar
Attraktiv arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads er et fælles ansvar

Foto: Pexels

Hvad er den sunde arbejdsplads egentlig? Hvad er det, der gør, at en arbejdsplads er sund?

Skrevet af Anne-Marie Røge Krag, Arbejdsmiljøchef

Er det fællestræning, frugtordning, sund mad i kantinen eller er det en arbejdsplads med høj trivsel, et godt samarbejde og fokus på kerneydelsen? Altså kan en sund arbejdsplads skabes ved ydre rammer, eller er det nogle andre faktorer, der har betydning?

Sund arbejdskultur kombineres af mange ting

I mine øjne er en sund arbejdsplads en kombination af de mange ting, som jeg lige har nævnt. Der er ingen tvivl om, at rammerne for en sund og sikker arbejdsdag skal være på plads – Det er også derfor, vi har arbejdsmiljøloven og andre regler, der skal støtte op om, at vi har sunde arbejdspladser, som vi både kan være stolte og trygge ved.

Vi skal sikre os, at ingen bliver syge af at gå på arbejde, at konflikter bliver håndteret – og at vi i det hele taget har de bedste forudsætninger for at gøre det godt og have det godt, når vi er på arbejde. Når det er sagt, så tilbringes en stor del af vores vågne tid på arbejdspladsen, og det, tror jeg, er årsagen til, at der er så stor fokus på, at arbejdspladsen netop kan være en vigtig arena i al almindelighed for fælles aktiviteter som for eksempel løb, yoga, bowling og teaterklubber – ting, der kan understøtte det gode samarbejde og trivslen hos os som mennesker, og som har fokus på vores fysiske og mentale sundhed.

Sundhedsfremmende tiltag, trivsel og arbejdsglæde

Sundhedsfremmende tiltag kan helt sikkert være med til at øge medarbejdertilfredsheden. På mange arbejdspladser kan det være et godt indspark til at fremme produktiviteten. Ingen tvivl om det. Jeg mener dog, at det altid skal være op til den enkelte arbejdsplads og medarbejderne, hvorvidt man ønsker at iværksætte sundhedsfremmende initiativer og hvilke.

På nogle arbejdspladser kan det at lave englehop, sprællemænd og udstræk med kollegaerne være med til at styrke sammenholdet, give større loyalitet og øge engagementet, mens der på andre arbejdspladser skal ganske andre tiltag og aktiviteter til. Hver arbejdsplads er forskellig, og tilpasning til de enkelte medarbejdergrupper er afgørende for, om de ansatte og ledelsen opfatter en arbejdsplads som sund.

Klare linjer for arbejdsrammerne

Og så må vi altså ikke glemme, at den sunde arbejdsplads ikke kan skabes alene ved sundhedsfremmende tiltag. I min optik er det essentielt, at man for at trives i sin egenskab som medarbejder kender sine opgaver, har klare rammer for udførelsen af disse og ved hvornår eller hvordan man rammer et givent mål, trives med kollegerne og sin chef og er respekteret for sin faglighed såvel som den person, som man nu er. At udføre et godt stykke arbejde og blive anerkendt for det giver nemlig stolthed, engagement og arbejdsglæde. Medarbejdere der har det sådan, er også en af de helt vigtige grundingredienser i en sund arbejdsplads.

Fælles ansvar for sundhed på arbejdspladsen

Den sunde arbejdsplads er et fælles ansvar – fordi det er noget vi er fælles om at skabe. Både arbejdsgiver og medarbejdere indgår i opskriften med hver deres kompetencer og egenskaber. Noget er givet ved formelle regler, mens andet er givet ved ”lokale” aftaler – og sådan skal det også helst være. Den sunde arbejdsplads opstår, når man sammen arbejder ud fra præmissen om, at man vil arbejdet, og man vil hinanden. Naturligvis under de gældende regler om arbejdsgiverens ansvar. Inspiration til et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan findes på  www.bfahandelfinanskontor.dk

Next article