Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » B.S. Christiansen: En forudsætning for at lede andre er, at man kan lede sig selv
Effektiv Arbejdsplads

B.S. Christiansen: En forudsætning for at lede andre er, at man kan lede sig selv

B.S. Christiansen
B.S. Christiansen
B.S. Christiansen

Hver tredje dansker har en dårlig dag på jobbet – hver uge! Samtidig viser studier, at virksomheder med tilfredse ansatte klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen. Men hvordan skaber man en attraktiv arbejdsplads? Det starter med ledelse –  med baggrund som operativ leder i Jægerkorpset, den amerikanske lederuddannelse Ranger på cv’et, erfaring som leder af ekspeditioner over hele verden, og som mangeårig mentor og rådgiver i toppen af dansk erhvervsliv har B.S. Christiansen om nogen fingeren på pulsen, når det gælder den gode leder.

Men hvad er en god leder egentlig for en størrelse? Spørger man B.S. Christiansen er svaret enkelt: “En god leder har viljen, lysten og modet til at lede. Det er et menneske, der er i balance, har overskud og er rummelig, ligesom det også er vigtigt, at han eller hun er i besiddelse af pædagogiske evner og en oprigtig interesse i andre mennesker.”

Han påpeger dog, at der er stor forskel på, hvilket univers man er leder i, for lederprofilen skal naturligvis passe til opgaven, og der er forskel på, om man skal lede en militær operation eller et bibliotek. Om der er tale om operativ, strategisk eller mere administrativ ledelse.

”En operativ leder skal kunne træffe lynsnare beslutninger, være omstillingsparat og have kompetencerne, den mentale robusthed og måske endda fysikken til selv at være med i spidsen. En administrativ leder er mere en, der siger ’god morgen, har vi det godt på kontoret’, mens den strategiske leder skal tænke fremad, have så stort et overblik, at hun kan agere i stedet for blot at reagere og kunne lave planer et stykke ud i fremtiden.”

Vi kan ikke alle lede

Ifølge B.S. Christiansen er det helt grundlæggende i et menneskes natur, om man har det, der skal til for at være en god leder – og han har aldrig oplevet nogen gå fra at være en dårlig til en god leder: ”Hvis man har den fornødne kapacitet, så kan man tilegne sig lederegenskaber og udvikle sig i takt med udfordringerne og tiden. Men hvis det at træffe beslutninger og bestemme ikke er ens natur – så er man selv og andre bedst tjent med, at man søger et andet job, som man muligvis kan blive verdens bedste til.”

Enten har man det, eller også har man ikke, og B.S. understreger, at man skal være leder af gavn, frem for af navn: ”Man ser af og til virksomheder begå den fejl, at de uden videre forfremmer den dygtigste medarbejder til chef. Det er en misforståelse, for man kan være verdens dygtigste til en funktion, uden at have kapaciteten til at kunne lede.”

Det er altså et spørgsmål om kapacitet. Og kompetencer. Eller som B.S. Christiansen siger: ”En forudsætning for at lede andre er, at man kan lede sig selv.” Med det mener han, at en god leder har en stabil platform i sit liv og har styr på sit liv – herunder også privatlivet. Er baglandet ustabilt og utilregneligt, er det svært at fungere som leder og rollemodel på arbejdspladsen.

Gør som indianerne

Og så er vi tilbage til, hvad der kendetegner en god leder.

”En god leder har gode relationer, som kan fungere som sparringspartnere. Relationer man tør at spørge til råds og blotte tvivl og problemstillinger overfor. De største ledere, jeg har arbejdet sammen med, er dem, der tør at stikke hånden frem og bede om hjælp og råd, før det er for sent. Det betyder ikke, at man altid skal støtte sig til nogen, for ind i mellem skal man som leder selv kunne træffe beslutninger lynhurtigt, uden at der er tid til at rådføre sig med andre. Indianerne sagde: ’Hvis du vil gå hurtigt, så gå alene. Men hvis du vil nå målet, så gå sammen’. Det gælder også for ledere. Du skal have nogen omkring dig, som du kan sparre med og få feedback fra.”

Lederen skaber virksomheden

Ofte står og falder en virksomheds succes med lederen, og god ledelse er afgørende for effektivitet, trivsel samt fastholdelse af kompetente medarbejdere, hvis man spøger B.S.: ”Jeg har oplevet eksempler, hvor man har de bedste folk, de bedste forudsætninger og det bedste grej, men en dårlig leder. Og så lykkes man ikke med at løse opgaven. Hvorimod jeg har oplevet, at folkene og betingelserne ikke var optimale, men takket være en sindssyg dygtig leder, klarede teamet opgaven. Så for mig er ledelse det vigtigste element i forhold til at nå sine mål, kombineret med et godt arbejdsmiljø, hvor der er trivsel og tryghed,” siger B.S., og fortsætter:

”En god leder er tydelig. Der er arbejdspladser, hvor man næsten skal ’gætte en leder’. Det skaber usikkerhed med dårlig trivsel til følge. Formår lederen derimod at skabe trygge rammer, så fungerer arbejdspladsen, og det tiltrækker nye medarbejdere. Som leder har man derfor et enormt ansvar for både trivsel og effektivitet – men det betyder ikke, at han eller hun sidder med hele ansvaret. En god arbejdsplads får man ikke udleveret, den skaber man selv. Ligesom man selv skaber en god dag,” slutter B.S. Christiansen.

Læs mere på www.bschristiansen.dk

Next article