Skip to main content
Home » Attraktiv arbejdsplads » Arbejdsmiljø påvirker medarbejdertrivsel, produktivitet og konkurrenceevne
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø påvirker medarbejdertrivsel, produktivitet og konkurrenceevne

Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef i interesseorganisationen Lederne
Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef i interesseorganisationen Lederne
Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef i interesseorganisationen Lederne

Tiltag og forbedringer inden for arbejdsmiljø er altid strategisk funderet med blikket rettet mod bundlinjen. Virksomheder ser investering i arbejdsmiljø som en god investering.

Arbejdsmiljø er et strategiske redskab, der hører til på ledelsesniveau. Ledere skal sikre et produktivt arbejdsmiljø ud fra relationen til trivsel, konkurrenceevne og indtjening.

”Et godt arbejdsmiljø står og falder med, at ledelsen går foran. Lederen skal sørge for, at det når helt ud i den daglige opmuntring til at holde fast i eller forbedre arbejdsmiljøet,” siger Lars Andersen, der er Arbejdsmiljøchef i interesseorganisationen Lederne.

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme er altid funderet i økonomi og produktivitet

Fokus på arbejdsmiljø er blevet en naturlig del af det at drive virksomhed. At understøtte et godt arbejdsmiljø i virksomheden er derfor også altid med øje for effektivitet og produktivitet, hvad enten det drejer sig om ergonomisk inventar i kontormiljøer eller sundhedsfremme med sund mad i kantinen, frugtordning, motions- og fitnessfaciliteter, mindfulness, hjemmemadordninger osv.

”Selvfølgelig skal love og regler overholdes, men mange af tiltagene har også et klart økonomisk rationale bag sig, og virksomhederne opfatter dét at have et godt arbejdsmiljø som en rigtig god investering. Det er i sidste ende bundlinjen, der tæller, men én af vejene hen til et positivt slutresultat handler om at være en attraktiv og moderne arbejdsplads, der kærer sig om sine medarbejdere,” siger Lars Andersen.

Han tilføjer, at finanskrisen fik sorteret ud i, hvad det egentlig er for tiltag, der giver værdi for arbejdspladsen.

Fokus på ergonomi er et must

Noget af det, som til stadighed betragtes som essentielt for arbejdsmiljøet og sundheden, er ergonomi i form af hensigtsmæssige stole og borde mv.

”Hæve/sænke-borde, ordentlige stole osv. – det er et must, da det har direkte påvirkning på trivsel, sundhed og produktivitet. Gener i arme, skuldre, nakke, ryg og knæ skyldes ofte det stillesiddende arbejde uden meget variation,” siger Lars Andersen.

Derfor er fokus nu også rettet mod variation i måden at tilrettelægge arbejdet på. F.eks. at man tilskynder til at gå hen til hinanden frem for at sende e-mails eller indfører små pauser med øvelser som en integreret del af dagen.

Et godt arbejdsmiljø skal hindre mistrivsel

”Medarbejderne er og bliver en virksomheds vigtigste ressource. De skal sammen med kolleger og ledelse tænke innovation og videreudvikling, og det kræver fornuftige rammer omkring arbejdet,” siger Lars Andersen.

Har man ikke et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, kan det koste i form af faldende produktivitet.

”Arbejdsmiljøindsatsen skal vurderes over for de faktorer, der kan give henholdsvis trivsel eller skade helbredet. Vi ved, at der er økonomiske gevinster at hente, hvis medarbejdere trives. Derfor er der også god økonomi i at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er der ingen tvivl om,” siger Lars Andersen.

Next article