Home » Attraktiv arbejdsplads » 5 råd: En stresspolitik giver ledelsen mod til at forebygge
Ledelse

5 råd: En stresspolitik giver ledelsen mod til at forebygge

Chefpsykolog Annette Gaards input og konkrete fem råd til, hvordan med sikrer et godt arbejdsmiljø og beskytter medarbejderne mod stress. 

Vigtigt at udvikle en god stressspolitik

Forandringer, omstilling og øgede præstationskrav er, sammen med den digitale virkelighed, hvor arbejdsliv og fritid flyder sammen, væsentlige årsager til, at antallet af stressramte medarbejdere på danske arbejdspladser er stigende. Mange kender derfor til kollegaer, som er sygemeldt i kortere eller længere tid. En helt afgørende faktor for at forbygge arbejdsrelateret stresstilfælde er, om virksomheden har udviklet en stresspolitik. Det mener chefpsykolog Annette Gaard. “Arbejdsrelateret stress er i stigning, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne får etableret en sund arbejdskultur, der sikrer værktøjer til at forbygge og håndtere stress.” siger Annette Gaard.

Imødekom de stressede

Ifølge Annette Gaard er det et ledelsesansvar at imødekomme stressede medarbejdere og undgå, at emnet tabuiseres på arbejdspladsen. ”Når medarbejdere oplever, at kollegaer mister overblik, har svært ved at træffe beslutninger, humøret er i bund og koncentrationen er svækket, kan det være tegn på stress. I den situation er det vigtigt at vide, hvordan man skal reagere. Her gælder det både ledere og medarbejdere, men det er ledelsen, der skal sørge for, at retningslinjerne er etableret og beskrevet.” Annette Gaard, der rådgiver virksomheder i stresshåndtering, mener, at feedback på medarbejderes arbejde er det bedste værn mod stress. Det kan en stresspolitik være med til at understøtte og ifølge Annette Gaard kommer virksomheder, der udarbejder en stresspolitik igennem en vigtigt proces, hvor stress italesættes. ”Det er er min erfaring, at overvejelser om stress, gennem udvikling af en stresspolitik, er med at skabe en bedre arbejdsplads. Processen i sig selv givere ledere både værktøjer, erkendelse og mod til at gå i dialog med medarbejderen om hvad stress er”, siger hun.

Annette Gaards fem råd:

  1. Kom i gang med at formulere en stresspolitik
  2. Vær modig og tag dialogen med alle på arbejdspladsen
  3. Sørg for god feedback på alle arbejdsopgaver
  4. Vær opmærksom på de unge, som gennem sociale medier er vant til meget feedback
  5. Erkend, at alle har et ansvar – både ledere og medarbejdere
Next article