Skip to main content
Home » International Handel » Eksport til Kina kræver, at man laver sit hjemmearbejde
Eksport til Kina

Eksport til Kina kræver, at man laver sit hjemmearbejde

Kinesisk kvinde kigger på sin smartphone
Kinesisk kvinde kigger på sin smartphone
Foto: Unsplash

Hvad skal man være opmærksom på, hvis man er ved at udvide sin forretning og skal etablere sig på det kinesiske marked med eller uden lokal partner?

Særlig joint-venture-regulering

Monica Reib er partner og advokat i et advokatfirma, der har kontorer i København, Aarhus og Shanghai. Monica Reib fortæller, at der for virksomheder, der vender blikket mod Kina, grundlæggende er to måder at gribe det an på. ”Enten gør man det selv, eller også finder man en partner i Kina. Hvis virksomheden er stærk nok organisatorisk og finansielt til at klare det selv, er det fint, men det gælder ikke alle danske virksomheder. Vælger man at gå sammen med en kinesisk partner, skal man være opmærksom på, at kineserne har en særlig joint venture-regulering, som ikke er særlig venlig mod de udenlandske spillere, hvis der opstår uenigheder. Her er det vores erfaring, at man som udenlandsk virksomhed ofte er bedre stillet, hvis man etablerer sig som virksomhed i et såkaldt WFOE i Kina og så samarbejder med den kinesiske partner uden for joint venture-reguleringen,” siger hun.

Få styr på rettighederne

En anden ting som Monica Reib fremhæver som særligt vigtigt i forhold til Kina er at sikre beskyttelse af virksomhedens immaterielle rettigheder, før man bevæger sig mod Kina. ”Det er sådan set det samme som i Danmark, men der er ingen tvivl om, at de er meget opmærksomme på det derude, så det er vigtigt at få sine varemærker registreret og få det gjort, allerede inden man begynder at tale med mulige partnere. For finder de eller andre først ud af, at du har fat i noget, så er de hurtige. Til gengæld er det også en ret overkommelig opgave at sikre sit varemærke, for systemet er grundlæggende som det danske. Der er også for nylig blevet lavet en særlig aftale omkring patentrettigheder mellem Kina og Danmark, som skal gøre dette lettere.”

Skatterabat

Det handler dog ikke kun om at undgå problemer, for der er også fordele at hente ved at undersøge de kinesiske regler og muligheder. ”Hvis ens virksomhed arbejder inden for bl.a. hightech-teknologi, er det f.eks. muligt at få skatterabat ved at slå sig ned i særlige provinser. Der er også mulighed for f.eks. lejefrihed i en periode. Det er derfor også vigtigt at man forstår spillet derovre og kan anbefale hvilke personer, der er de rigtige at kontakte,” siger Monica Reib og tilføjer: ”Og så er det altså sjældent for en virksomhed at sende en dansker til Kina. Netværk og forbindelser er afgørende derude for at få tingene til at ske. Så man skal i alle tilfælde have fat i nogle gode kinesiske medarbejdere, samarbejdspartnere mv.”

3 tips til det kinesiske marked

1: Man bør beskytte sine produkter og brands, hvis disse tilfører værdi. En virksomhed kan eje rettigheder inden for alle områder, men hvis man som nyetableret virksomhed skal sikre sin markedsposition hurtigt og med relativt få midler til rådighed, så bør fokus ligge på virksomhedens hovedaktiv og beskyttelsen heraf. 

2: Ved etablering på nye markeder kan patentbeskyttelse være en måde at vise omverdenen, herunder både kunder og potentielle investorer, at man har et aktiv af en vis værdi, som andre ikke umiddelbart kan tilbyde. Sidstnævnte kan betyde, at investorer muligvis vil finde det mindre risikabelt at investere i ens virksomhed.

3: Man kan aldrig sikre sin virksomhed mod, at andre kopierer ens varer eller forsøger at lægge sig meget tæt på ens produkter, men man kan sikre sig mod at stå i en situation, hvor man blot kan se hjælpeløst til, mens andre høster frugten af ens arbejde. Ved at sørge for at have beskyttet sine rettigheder, kan man sikre sig, at man har et middel til at stoppe konkurrenter, som krænker ens rettigheder.

Next article