Home » Attraktiv arbejdsplads » Den følelsesmæssige intelligente ledelsesstil afspejles på bundlinjen
God ledelse

Den følelsesmæssige intelligente ledelsesstil afspejles på bundlinjen

intelligente ledelsesstil
intelligente ledelsesstil
Foto: Rawpixel
avatar

Claus Elmholdt

ph.d. i ledelsespsykologi
lektor på Aalborg Universitet.

Når lederen handler og forstår sine medarbejder ud fra et følelsesmæssigt intelligent grundlag, kan det skabe en større rummelighed og trivsel i virksomheden. Det er associeret med større resultater på bundlinjen, siger Claus Elmholdt, ph.d. i ledelsespsykologi.

Der er sket et markant skift i synet på ledelse gennem de seneste 20-30 år, hvor rationel ledelsesstil i høj grad er blevet skiftet ud med en ledelse baseret på følelsesmæssig intelligens. Det er ikke fordi, at man er blevet mere humanistisk anlagt i virksomhederne. Det er stadig kroner og ører, som har motiveret ændringen. Forskning har de seneste årtier vist, at positive følelser og en bedre håndtering af negative følelser gør driften mere effektiv og skaber stabilitet i virksomheden. Det ses på bundlinjen, siger Claus Elmholdt, ph.d. i ledelsespsykologi og tidligere professor MSO på Aalborg Universitet.

”Den følelsesmæssigt intelligente leder forstår konflikter, og hvad der ligger bag følelsesudbrud hos medarbejderne – og eventuelt også hos sig selv, og kan ud fra det reagere konstruktivt og indgå i en dialog, der bygger på forståelse. Sådan en leder forstår også skabe et psykisk rum, hvor mennesker bedre trives – og det kan vi se giver resultater,” siger Claus Elmholdt.

På baggrund af indsigt

Den følelsesmæssige intelligente lederstil handler ikke om, at lederen skal forsøge at lægge låg på negative følelser og kun have fokus på de positive i sit arbejde med de ansatte, selvom positive følelser er værdiskabende for en virksomhed, mener Claus Elmholdt.

”Ledelsesstilen handler i ligeså høj grad om at turde gå ind i de negative følelser hos medarbejderne, acceptere dem som en almindelig del af at drive virksomhed, tale om dem og arbejde ud fra det,” siger Claus Elmholdt og fortsætter:

”Som leder skal du – vigtigst af alt – være enormt reflekteret. Du skal være reflekteret over over din egen og andres rolle og plads i organisationen og de menneskelige dynamikker i virksomheden. Derudover skal du kunne aflæse og regulere andres følelser gennem dialog og rammerne, du udstikker. Og så skal du ydermere være særlig god til at reflektere over dig selv, dit eget følelsesliv og reaktioner, så du kan handle konstruktivt,” siger Claus Elmholdt.

Emotionel intelligens kan trænes

Hvis man ikke har et snært af følelsesmæssig intelligens, når man starter arbejdet som leder, kan det blive en udfordring. Men mange ledere har faktisk de indre kompetencer, de behøver for at kunne lede følelsesmæssigt intelligent, det gælder bare om at få dem i spil og lære at bruge dem konstruktivt.

”Det handler i bund og grund om, hvad der virker for virksomheden, så man for eksempel forstår på mest hensigtsmæssige måde at konfrontere en person, der ikke udfører sit arbejde godt nok. Det handler ikke kun om, at man skal være flink,” siger Claus Elmholdt.

Der er flere redskaber og teknikker, man som leder kan lære at anvende ud på givne situationer og fra sin intuition og kendskab til medarbejderen. Samtidig er der værktøjer, som kan hjælpe ledere med at komme tættere på medarbejdernes følelsesliv. Det er for eksempel trivselsskema og den årlige medarbejder udviklingssamtale (MUS-samtalen), der kan være med til at tage temperaturen i virksomheden og på medarbejderens følelser omkring deres arbejdsliv. Men ellers gælder det om at tage temperaturen hos sine medarbejdere regelmæssigt som leder, forklarer Claus Elmholdt.

»Fremtiden kalder på et fleksibelt og omstillingsparathed. Hvis organisationen ikke fungerer pga. dårlige interne dynamikker, vil det udfordre fleksibiliteten. Derfor er det lederens opgave at tage hånd om problemerne og forstå, hvad der bevæger sine medarbejdere. Der er tale om en balanceret og bæredygtig måde at gå ind i ledelse, hvor du som organisation også tænker langsigtet,« siger Claus Elmholdt.

Next article