Home » Supply Chain Management » Pengene skal ikke på lager – de skal arbejde
Lageroptimering

Pengene skal ikke på lager – de skal arbejde

Virksomheder har mange penge ude at svømme i kortere eller længere perioder – oftest det sidste. Mange virksomheder stiller krav om kortere lead times fra deres leverandører, og det tvinger leverandører til at bygge større lagre op.

At reducere arbejdskapitalen vil lette trykket på behov for virksomhedens finansiering og frigøre kapital, der for rigtig mange virksomheder kan bruges til investering for yderligere vækst.

Omvendt har virksomhederne ikke altid forstået at kapitalisere på kortere lead times og reducere egne lagre. Med andre ord ophobes mange penge hos både leverandører, kunder og i lagerbeholdningen. Mange af de penge kan både virksomhed og leverandører frigøre ved et tættere samarbejde. Det viser de første resultater i projekt Stram Kæden, der er igangsat af Industriens Fond og Dansk Industri. Erfaringerne fra projektet er, at der ligger mellem et halvt til et helt års omsætning ‘gemt’ i varelagre.  Ved at se på styringen af det fysiske flow igennem hele værdikæden og holde det op imod kundens behov, er det muligt at reducere lagrene med helt op til 50 procent – og det kan mærkes på bundlinjen.

Sød musik i enhver virksomhedsleders ører  

”At reducere arbejdskapitalen vil lette trykket på behov for virksomhedens finansiering og frigøre kapital, der for rigtig mange virksomheder kan bruges til investering for yderligere vækst,” siger seniorkonsulent Morten Holm Jeppesen, Implement Consulting Group P/S, der sammen med Valcon A/S er samarbejdspartnere på projekt Stram Kæden.

Og det er ikke kun lagerniveauer og arbejdskapital, der kan reduceres ved at se på det fysiske flow igennem værdikæden. Produktiviteten kan forbedres ved at se på håndtering af varer igennem hele kæden. Bliver varerne f.eks. ompakket ved kundens lager for at kunne indlagres eller passe ind i produktionssystemet? Kan varerne i stedet pakkes ‘rigtigt’ første gang hos leverandøren? Sender leverandører flere forskellige varenumre, som skal indlagres og efterfølgende plukkes hos kunden? Kan leverandøren i stedet pakke varerne i én ‘kit løsning’, som kun skal indlagres og plukkes én gang hos kunden?

Det lyder jo lige til, men det kræver et tættere leverandørsamarbejde både at reducere arbejdskapital og hente produktivitetsgevinster.

Markante gevinster via reduceret lead time

I Stram Kæden arbejder virksomhederne bl.a. med at forkorte tiden, der går fra produktion af produktet, til det når slutkunden. Ved at nedbringe tiden, hvor produkter og komponenter ligger på lager, bliver der frigjort penge i hele forsyningskæden. Når lager reduceres kan time-to-market nedsættes ved nye produkter eller produktopdateringer, da gamle varer fra lageret ikke først skal bruges. Alternativt skal de gamle varer smides ud og det kan medføre større omkostninger til kassation.

Mange af potentialerne handler om dårlige eller uskarpe processer, der medfører spildtid, for lange lead times og komplicerede forretningsgange.

Hos Fiberline Composites A/S understreger indkøbschef og medejer Casper Thorning, at der er gevinster at hente ved at styrke samarbejdet imellem virksomheder og leverandører: ”Vi arbejder internt på at stramme vores egne processer og produktivitet. Vi ønsker at skabe mere skarphed i forhold til flow, lean og kvalitetsstandarder – også i forhold til leverandører, så vi kan leve op til de krav, markedet stiller til os i fremtiden”.

Leverandørerne sætter pris på, at de får identificeret konkrete områder, hvor samarbejdet kan forbedres:

”Fiberline Composites er en kunde, som vi laver specialistarbejde for, og vi er selvfølgelig interesseret i at optimere samarbejdet bedst muligt. Vi har oplevet, at der har været nogle problemer med flaskehalse, og det prøver vi at få løst gennem Stram Kæden,” siger direktør Carsten Ree Jørgensen, a.h. nichro haarchrom A/S.

I forsyningskæden hos Fiberline Composites A/S har virksomheden fået øje på mulige besparelser på ca. 10 procent af samhandlen med en række leverandører.

”Mange af potentialerne handler om dårlige eller uskarpe processer, der medfører spildtid, for lange lead times og komplicerede forretningsgange,” siger Casper Thorning.

Virksomhederne har bl.a. fundet frem til, at kortere beslutningsprocesser og reduceret lead time kan føre til konkrete besparelser. En tommelfingerregel siger, at hvis lead time reduceres med 50 procent, øges produktiviteten med 20 procent, og det gælder både for de interne og eksterne processer.

Det betaler sig altså at se samarbejdet efter i sømmene i alle led af forsyningskæden.

Next article