Home » Supply Chain Management » Få succes med nye produkter ved tæt samarbejde med leverandører
Effektivisering

Få succes med nye produkter ved tæt samarbejde med leverandører

Langt de fleste danske virksomheder samarbejder i dag om at reducere omkostningerne og om at effektivisere logistikken. Men der kan gøres endnu mere for at øge produktiviteten og fastholde arbejdspladser i Danmark.  Et af virkemidlerne er et endnu tættere samarbejde mellem virksomheder og leverandører omkring produktudvikling.

Tidlig involvering af leverandører i produktudvikling er ikke en selvfølgelighed i ret mange virksomheder. Endnu. Leverandører bliver ofte valgt på laveste pris frem for deres udviklingskapacitet og deres evne til at innovere.

Generelt ses leverandører ikke som en ressource, der kan tilføre værdi i produktudviklingen men snarere som nogen, der skal passe ind i de tekniske specifikationer defineret af ingeniører. Der eksisterer sjældent en fast defineret proces for, hvornår og hvordan leverandører inddrages i processen.

Jo bedre tid leverandører har til at tilpasse sig, jo bedre værdi kan de skabe for os. Der er nogle få praktiske problemer i ISS, der gør, at vi er meget sent med at lægge faste ordre i forbindelse med opstart af nye kunder.

Samtidig er indkøbsafdelingen sjældent involveret i de tidlige stadier af produktudvikling. Det er ellers ofte i den fase, at omkostningerne løber op. For eksempel når produktdesignerne går i gang med at definere specifikationer og tolerancer.

I projekt Stram Kæden rykker en række virksomheder tættere sammen med deres leverandører, og det betaler sig. Eksempelvis har ISS Facility Service A/S gode erfaringer med helt fra start at tale med leverandører om, hvordan arbejdsgangene skal lægges til rette.

”Jo bedre tid leverandører har til at tilpasse sig, jo bedre værdi kan de skabe for os. Der er nogle få praktiske problemer i ISS, der gør, at vi er meget sent med at lægge faste ordre i forbindelse med opstart af nye kunder. Og det er en udfordring, vi i ISS arbejder med,” siger indkøbschef Jacob Christoffer Kunstmann.

ISS oplever at kunne gøre kunderne mere glade ved fra dag 1 at sørge for et tæt samarbejde mellem sælgere og leverandører, når der kommer nye kunder i butikken.

Det betaler sig at involvere leverandøren som ekspert

Ifølge Principal Consultant Donal Finn fra Valcon A/S, der har en fortid hos Toyota, er der store gevinster at hente for virksomheder, der involverer leverandører i udvikling og design af nye produkter. Med et fælles produktdesign kan udviklingsomkostninger ofte reduceres. Donal Finn forklarer, at eksempler fra bilindustrien viser, at det er muligt at reducere udviklingsomkostninger med 50 procent Det samme gælder forbedring af time-to-market, hvor et godt eksempel findes hos Toyota, der ved at involvere leverandører fra dag 1, har reduceret time-to-market til 18 måneder fra traditionelt tre år. Når leverandører involveres, kan kvaliteten også øges, og chancen, for at nye produkter bliver en succes hos kunderne, stiger.

Og det er præcis, hvad man håber på hos Thise Mejeri A.m.b.A., hvor Chr. Hansen A/S inddrages tæt i at øge antallet af nye produktlanceringer og reducere time-to-market. Udgangspunktet er, at et tæt samarbejde øger chancen for at introducere nye produkter, der bliver en succes på markedet. Det er det, der skal til, hvis man vil opfinde en ‘Skyr 2.0’. 

Donal Finn fra Valcon A/S forklarer, der er tre områder, danske virksomheder skal være opmærksomme på for at opnå succes med tidlig involvering af leverandører.

  1. For det første skal der være et klart kundefokus. Når både virksomhed og leverandør har et klart billede af, hvad kunden ønsker og tillægger værdi, eksisterer den helt rigtige opskrift på produktudvikling.
  2. For det andet er det afgørende at huske, at leverandører er eksperter på hver deres område. Leverandørerne skal spørges til råds om deres erfaringer inden for netop deres særlige felt. F.eks. hvilke teknologier der eksisterer, hvad er blevet udviklet af nyt siden sidst, og hvad kan faktisk lade sig gøre i den givne situation.
  3. Og for det tredje skal der være fokus på kvalitet og ikke på omkostningerne. Pointen er, at kvaliteten består – det gør omkostningerne ikke.

Et godt afsæt for effektivt arbejde med tidlig involvering af leverandører i produktudvikling- og innovationsprocessen er fælles planlægning og deling af viden. Der er god grund til at komme i gang. Der ligger nemlig store milliongevinster og gemmer sig her.

Next article