Home » Supply Chain Management » Derfor er leverandørsamarbejde i forsyningskæden som et ægteskab
Leverandører

Derfor er leverandørsamarbejde i forsyningskæden som et ægteskab

avatar

Lise Walbom

Chefkonsulent, DI’s Forsyningskædeprojekt

Virksomhedsrelationer er som et ægteskab. Man kan være bange for at binde sig for meget. Men hvis man ikke viser tillid og satser, vinder man aldrig noget.

“I Terma tør vi godt satse på at vinde,” sagde Vice President for Supply Chain & Procurement Jens Drejer Husted fra Terma A/S, da virksomheden gik i gang med at forbedre samarbejdet med sine leverandører i projektet Stram Kæden, der er sat i gang af Industriens Fond og Dansk Industri.

I Projekt Stram Kæden rykker virksomheder og leverandører tættere sammen. De deler for eksempel flere informationer end i et traditionelt kunde-leverandørsamarbejde. Målet er klart. Virksomhederne skal identificere fælles gevinster. Det kræver mod, tillid og åbenhed hos alle parter, og derfor giver det mening at sammenligne relationen mellem virksomhederne med et ægteskab.

Omkostningsbesparende

Erfaringerne fra Stram Kæden viser, at det betaler sig at vise mod, tillid og åbenhed. Det er en forudsætning for en stærk og succesfuld forsyningskæde. Det lyder lige til, men gevinsterne kommer ikke af sig selv. Virksomhedslederen skal have mod til at gøre tingene anderledes og lade andre, der normalt måske opfattes som konkurrenter, komme helt tæt på.

Hos Kvist Industries A/S siger adm. direktør Jens Bach Mortensen: “Et tæt samarbejde med leverandører er afgørende for at kunne bevare konkurrencekraften fremadrettet, og virksomhedens ambitiøse vækstplan er baseret på partnerskaber med leverandører og ikke et traditionelt kunde-leverandørsamarbejde.”

I dag ligger 60-80 procent af omkostningerne for mange danske virksomheder hos underleverandører. Hvis virksomhederne kan forbedre samarbejdet, siger det sig selv, at der er mulighed for store gevinster. Ser man blot på et enkelt led i kæden, kan for eksempel danske engros- og produktionsvirksomheder opnå en gevinst på 150 mio. kr. årligt ved at reducere den gennemsnitlige tid, en vare ligger på lager, med to procent i samarbejde med en underleverandør.

Alle forbedringer tæller

Danske virksomheder arbejder løbende med at øge produktiviteten, men mange virksomheder tænker stadigt for traditionelt og fokuserer på intern optimering. Produktivitetspotentialet ved at styrke samarbejdet med underleverandører har ikke fået opmærksomhed. Det er nødvendigt, for hver eneste krone og hver eneste produktivitetsforbedring tæller, fordi det skaber vækst og danske arbejdspladser.

Derfor gennemføres projektet, i et tæt samarbejde med Valcon A/S og Implement Consulting Group P/S, optimeringsforløb hos 20 danske virksomheder. Halvdelen af virksomhederne har indtil nu været igennem optimeringsforløbet og har typisk arbejdet med 1-2 indsatsområder pr. leverandør, og alene på de indsatser ligger der typisk en besparelse på 10-15 procent i forsyningskæden i forhold til omsætningen.  Så er forholdet mellem virksomhed og leverandør ved at være lidt slidt, er det måske værd at overveje, om tættere samarbejde kan være vejen frem i stedet for at skifte leverandør. Hos ISS Facility Service A/S har indkøbschef Jacob Christoffer Kunstmann estimeret, at hvis de værktøjer og metoder, der anvendes i projektet, udnyttes fuldt ud på 80 procent af deres årlige spend, kan der hentes et værdipotentiale på over 25 mio. kr.

Partnerskaber

Jacob Christoffer Kunstmann forklarer: “Vi er kommet til et punkt, hvor vi ikke længere bare kan slå vores leverandører oven i hovedet for at opnå mere værdi gennem lavere priser. Nu træder vi ind i en ny fase, hvor vi går i partnerskaber for i fællesskab at skabe mere værdi og så dele gevinsten.”

En af præmisserne i Stram Kæden har været, at de traditionelle kommercielle diskussioner om priser og gevinstdeling er ’parkeret’ uden for døren, og at værdikæden skal betragtes som én fælles kæde. Det har givet anledningen til en helt anden dialog, og det er lykkedes at få ledelserne til at bryde reglen om at have en ’armslængde’ mellem parterne. Det skaber resultater!

Next article