Home » Attraktiv arbejdsplads » Medarbejdergoder gør vores arbejdsplads attraktiv
Effektiv Arbejdsplads

Medarbejdergoder gør vores arbejdsplads attraktiv

Kim Staack Nielsen, Direktør i Dansk HR, der er en uafhængig, netværksbaseret HR-organisation
Kim Staack Nielsen, Direktør i Dansk HR, der er en uafhængig, netværksbaseret HR-organisation
Kim Staack Nielsen, Direktør i Dansk HR, der er en uafhængig, netværksbaseret HR-organisation

Løn taler vi danskere sjældent om, men medarbejdergoder eksponerer vi gerne åbent – de gør, at vi føler os værdsatte og gør vores arbejdsplads attraktiv. Goderne kan både skabe trivsel og sundhed samt motivere og virke præstationsfremmende.

”Med udgangspunkt i kulturen i en organisation er målet at skabe en interessant og udfordrende arbejdsplads, så medarbejderne kan trives og udvikle sig. Basale ting som lokaler, arbejdsforhold og kantineforhold skaber rum for både medarbejdertrivsel og sundhed, og på det grundlag kan man opbygge en række yderligere fordele og goder for medarbejderne,” siger Kim Staack Nielsen, der er direktør i Dansk HR.

Årligt servicetjek af medarbejdergoder

Kurser, kaffe/te, fitness og øvelser, hjemme-internetopkobling, frugt, frokostordninger, sociale arrangementer og julegaver er efterhånden standard-medarbejdergoder, men skal altid løbende holdes op mod, hvad der giver værdi.

”Man bør årligt se på, hvad der fortsat gør virksomheden attraktiv og skrue på mulighederne ud fra, at behovene hos medarbejderne ændrer sig,” siger Kim Staack Nielsen.

F.eks. kaffe, der i en undersøgelse fra 2016 af Deloitte blev vurderet som det mest værdsatte gode, kan sættes ind i en ramme af nye behov.

”Følelsen af at skulle præstere kan understøttes af en god kop kaffe. Det gøres nu mange steder med færre maskiner men med rigtig god kaffe. Det giver to fordele: Medarbejderne skal gå efter det og kommer til at bevæge sig mere, og de drikker så kun tre kopper og ikke otte, hvilket giver en helt anden oplevelse og positiv holdning til, at man kan yde mere,” siger Kim Staack Nielsen.

De traditionelle goder er værdsat af medarbejderne, men forbindelsen til bundlinjen er ikke direkte.

Bonus gør præstation og bundlinje synlig

Tættere relateret til præstation og derved bundlinje er bonusordninger.

”Belønninger for præstationer er blevet en del af kulturen i dag, da det i højere grad gør det synligt, hvordan vores investeringer i medarbejderne viser sig på bundlinjen,” siger Kim Staack Nielsen.

Tidligere var bonus kun for sælgere, men nu kan det være alle fra receptionisten til direktøren og kan udmønte sig individuelt eller kollektivt afdelingsvis eller for hele virksomheden samlet.

”Præstationstillæg handler om, at når vi som virksomhed har investeret i medarbejderne og givet dem relationer med mulighed for at trives og udvikle sig i deres arbejde, så vil vi også gerne have, at investeringen er synlig i vores organisation,” siger Kim Staack Nielsen.

Goder kan tiltrække og skabe medarbejderfastholdelse

Medarbejdergoder kan med det rette niveau styrke medarbejdertiltrækningen.

”For at tiltrække arbejdskraft kan man se på, hvad der er gængs standard i ens branche eller lokalområde. Medarbejdergoder er et konkurrenceparameter: Hvad kan vi gøre, som er lidt ekstra i forhold til vores konkurrenter, så folk finder det attraktivt at søge til os,” siger Kim Staack Nielsen.

Goder kan også bruges til medarbejderfastholdelse ud fra en vurdering af, om de er ønskede og værdimæssigt attraktive.

”EPV – ’employee value proposition’ – gør det klart, hvad medarbejderne observerer af værdier i forhold til det, vi tilfører dem gennem deres arbejde. EVP er et grundlag for, hvad der kan være med til at øge interessen i at udvikle sig, være en god, stabil og seriøs medarbejder og blive i organisationen i en længere periode,” siger Kim Staack Nielsen.

Fem områder er afgørende for den samlede vurdering af vores arbejde og hvor lang tid, vi bliver i en virksomhed: Arbejdet, organisationen, mulighederne, belønningerne og personerne omkring os.

Next article